WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
atest samostalnik
1 potrdilo o ustreznosti izdelka
atest je uradno pisno potrdilo, ki potrjuje, da je določena naprava ali izdelek primerna in varna za uporabo 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ob nakupu takih "znamk" in tudi vseh drugih visoko ocenjenih znamk je vsekakor nujno potreben atest, saj ne gre kupovati mačka v žaklju.
  • Kot uvoznik sem dolžan poskrbeti za vse potrebne ateste, kakor tudi zagotoviti servis in rezervne dele za te stroje.
  • Takšni zaščitni jopiči pogosto nimajo potrebnih atestov in lastnika ne varujejo najbolje.
  • Certifikate imajo le uvozniki proizvodov, pri katerih je klasično potreben atest, kot npr. električni aparati.
  • V Slovenijo se lahko uvažajo tudi izdelki, ki nimajo ustreznih atestov.
  • Vsi njihovi izdelki imajo ustrezne ateste in so po kakovosti primerljivi s sorodnimi izdelki drugih proizvajalcev, hkrati pa so cenovno ugodnejši.
  • Več zgledov ...
  • Za tako trdo zapiranje je menda krivo to, da ima ohišje varnostni atest C2.
  • Dostop do notranjosti je preprost in omogoča preprosto servisiranje, čeprav ima tudi PC Server 704 varnostni atest C2.
  • Urad RS za standardizacijo in meroslovje je prejšnji teden omilil nekatera določila v zvezi s postopki za pridobitev slovenskih atestov.
  • Cariniki upoštevajo navodila, in šele ko vidijo potrdilo o slovenskem atestu, ki ga je izdal Urad za standardizacijo in meritve, dovolijo uvoz opreme.
  • Slovenija evropske ateste sicer priznava, a le tiste, ki so bili posebej opravljeni še pri nas.
  • Z novo uredbo bo vlada končno priznala evropski atest aparatov GSM.
  • Skupina je razvila nov kondenzator razreda XIY2 za belo tehniko in pridobila vse zahtevane mednarodne ateste.
  • Ministrstvo za promet in zveze je namreč sprejelo odredbo o odobritvah tujih atestov in uporabi tuje radijske terminalske opreme GSM.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Trimo je samo v pridobitev atestov lani vložil 70 milijonov tolarjev.
  • Kako se lahko strinja s tem, da atest velja samo za model, kupljen pri istem proizvajalcu in še to samo za telefone, kupljene po pridobitvi atesta ?
  • Podjetja, ki izdelujejo strojno opremo WiMax, bodo za preizkušanje združljivosti med izdelki različnih izdelovalcev in pridobitev atestov potrebovali okoli šest mesecev več, kot so pričakovali.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Proizvodnja naj bi stekla že v kratkem, takoj ko bodo za to pridobili atest.
  • Vsak nov izdelek najprej sami preizkusimo, zanj pridobimo atest in certifikat kakovosti.
  • Dvorana bo s pomočjo donatorjev tako dokončno opremljena z nepremično športno opremo, za katero smo dobili ateste in statične račune.
  • Skrajno podcenjevalno in žaljivo vedenje me je pripravilo do tega, da sem ubogal nasvet sopotnika in zahteval atest radarskega aparata, do česar imam po zakonu pravico.
  • Tako so zahtevali dodaten atest za uvožen in že atestiran hruškov parket iz Čila, podobnih dodatnih del pa je bilo še nič koliko.
  • Novi materiali, ki prihajajo v kletarstvo, so tudi razne plastične mase, ki imajo atest za živilsko industrijo.
  • Več zgledov ...
  • Vsi proizvodi, ki so razstavljeni, so testirani glede kvalitete (imajo atest ).
  • Kupljeni avtomobil služi svojemu namenu, prav tako ima tehnični atest in ustreza tudi drugim tehničnim predpisom.
  • Kupljeni avtomobil služi svojemu namenu, prav tako ima tehnični atest in ustreza tudi drugim tehničnim predpisom.
  • Vse kabine imajo tudi atest republiškega Zavoda za varstvo pri delu, zato ne prihaja do zapletov pri registraciji traktorja.
  • Podobno se je godilo na Madžarskem pred kakšnim letom, vendar so v nekaj tednih priznali po vsem svetu veljavne ateste ter tako sebi, podjetjem in kupcem prihranili nevšečnosti.
  • Z novo uredbo bo vlada končno priznala evropski atest aparatov GSM.
  • POSTOPEKNa tak način se namreč pridobijo podatki o kakovosti surovine, njeni količini, opravijo se atesti in izdajo certifikati, na katerih je opredeljeno, za kaj je neka surovina primerna.
  • POSTOPEK Predračunska vrednost izdelave naprave je bila 2,25 milijona tolarjev, opravila je vse ateste in ima vse papirje, da brezhibno deluje.
  • POSTOPEK Poslali so me na ljubljanski LPP, kjer opravljajo ateste predelanih in dodelanih vozil, kjer pa mi avtomobila niso hoteli atestirati.
  • POSTOPEKNelogično pa je, da imajo ustanove, ki lahko opravljajo ateste, že podpisane pogodbe o priznavanju in celo o sodelovanju z ustanovami po Evropi.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Vas lahko reši račun, na katerem piše, da gre za napravo brez atesta ?
  • Po drugi strani konkurenčnost domačih proizvajalcev zmanjšujejo uvozniki, ki ponujajo blago brez atestov, garancij in certifikatov.
  • Še vedno je edina možnost za uvoz izdelka brez atesta v Slovenijo, da podjetje uvaža za znanega kupca; manjša podjetja svojih kupcev ne poznajo, večja pa imajo že znane.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Leta 1981 pa so si pridobili državno pooblastilo za izdajanje atestov za električne gospodinjske aparate.
  • In koliko časa bodo še čakali na ateste za aparaturo, ki je že na onkološkem inštitutu?
  • To je trenutno edino žirovsko podjetje, ki že ima certifikat kakovosti ISO 9001 in celo nemški atest za krogelne pipe na plinovodih.
  • Atest za elektromagnetne motnje je le ena izmed zahtevanih meritev predpisanih standardov.
  • Ena izmed ponujenih Mobitelovih razlag, zakaj to ne bi bilo možno, je obvezen slovenski atest za mobilne telefone.
  • Uredba o ukinitvi slovenskega atesta za telefone GSM še buri (nekatere) duhove.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Motilne naprave in detektorji merilnikov hitrosti niso prepovedani (po naših preizkusih so tudi dvomljivo učinkovite), morajo pa imeti atest o varnosti glede žarčenja.
  • Rastline, namenjene nadaljnjemu razmnoževanju (trsne cepljenke, sadne rastline) morajo imeti v skladu s predpisi o semenu in sadikah tudi atest o poreklu, iz katerega je razvidna stopnja selekcije, ki ga izda država izvoznica.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Zanima ga, kje bi dobil kakovostne dele z atestom in deklaracijo ter mojstra za popravilo.
  • Vodilo pri izbiri naj bo kakovost, oprema z atesti, jamstvom, nadomestnimi deli, servisom, dobrimi izkušnjami in dokumentacijo v slovenščini.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • V filmu ni bilo izrecno povedano, a sklepam, da naprava ni imela atesta.
  • Nemalo takih izdelkov, predvsem tako imenovanih svetlobnih verig, sploh ni imelo atesta, kar pomeni, da niso bili izdelani po predpisanih standardih, ki bi zagotavljali vsaj minimalno varnost.
  • Na mariborskem letališču je radar, ki nima atesta uprave za zračno plovbo in ni usklajen z brniškim, kljub vsemu pa bi bila radarska slika uporabna.
 • atest velja  [x let
  • Lastnika stanovanja, ki naroči servisiranje, stane obnova vodovodnega števca 4.800 tolarjev, atest zanj pa velja 3 leta.
  • Atest velja za računalniško opremo le pet let.
 • atest in certifikat
  • Vsak nov izdelek najprej sami preizkusimo, zanj pridobimo atest in certifikat kakovosti.
  • Vgrajeni materiali in oprema po projektu so standardni, nekateri tudi nadstandardni z vsemi potrebnimi atesti in certifikati.
  • Z vgrajenim alarmnim sistemom, ki ima ustrezne certifikate in ateste, pridobite tudi popust pri zavarovanju objekta.
  • Izdelovanje izdelkov, katerih kakovost je podkrepljena s certifikati in atesti, je še ena od poti, s katerimi si škofjeloška Jelovica odpira vrata na zahtevna zahodnoevropska tržišča.
Na vrh
 
1.1 preizkus ustreznosti
atest je preizkus ustreznosti in varnosti naprave ali izdelka 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na tak način se namreč pridobijo podatki o kakovosti surovine, njeni količini, opravijo se atesti in izdajo certifikati, na katerih je opredeljeno, za kaj je neka surovina primerna.
  • Predračunska vrednost izdelave naprave je bila 2,25 milijona tolarjev, opravila je vse ateste in ima vse papirje, da brezhibno deluje.
  • Poslali so me na ljubljanski LPP, kjer opravljajo ateste predelanih in dodelanih vozil, kjer pa mi avtomobila niso hoteli atestirati.
  • Nelogično pa je, da imajo ustanove, ki lahko opravljajo ateste, že podpisane pogodbe o priznavanju in celo o sodelovanju z ustanovami po Evropi.
Na vrh