WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
asimilirati glagol
1 vključiti se v večino
če se PRISELJENEC ali MANJŠINA asimilira, se vključi v OKOLJE ali VEČINO oziroma se z njim zlije, tako da prostovoljno ali pod pritiskom prevzame njegove navade, kulturo, jezik
  • kdo se asimilira
  • kdo se asimilira s kom/čim
  • kdo se asimilira v koga/kaj
  • kdo se asimilira komu/čemu
  KDO/KAJ
   
  • Vedno pa je povzpetnik, oportunist in karierist, ki se hoče za vsako ceno asimilirati.
  • Ko so severno Afriko zavzeli Arabci, so Berberi prestopili v muslimansko vero in se počasi asimilirali.
  • Priseljenci izboljšujejo sicer nizko rodnost ameriških Judov in pomenijo svežo kri v skupnosti, ki se zelo hitro asimilira z ameriško družbo.
  • Mladi Madžari odhajajo s trebuhom za kruhom iz regije in se asimilirajo z okoljem, kjer so si zagotovili preživetje ali celo lepo življenje, zato Tomka pravi: »Od države pričakujemo učinkovitejšo pomoč pri gospodarskem razvijanju narodnostnih območij.
  • Mlajša generacija beguncev, ki je v Sloveniji odrasla, pa se je že tudi precej asimilirala v slovensko okolje.
  • V Žireh za zdaj še popolnoma prevladuje domače, avtohtono prebivalstvo, pa še tisti maloštevilni posamezniki ali družine, ki se priseljujejo v Žiri, se praviloma čisto asimilirajo v to okolje.
  • Vsi večinski narodi tega sveta seveda asimilacijo tujcev razumejo enosmerno da se bodo tujci asimilirali domačinom, ne obratno.
  • Ciper je bil tradicionalno poseljen z grškim prebivalstvom, vse do 16. stoletja, ko je ta otok prešel pod turško oziroma osmansko državo in se je na otok pričelo naseljevati turško prebivalstvo, del Grkov pa se je asimiliral turški kulturi, jeziku in veri.
  • Več zgledov ...
  • Pakistanski priseljenec Parvez se je kot taksist skoraj popolnoma asimiliral v britansko družbo.
  • Celo tako ostaja osrednje vprašanje stopnja, do katere se bodo hispanski priseljenci v ameriški družbi asimilirali, kakor so se prejšnje skupine priseljencev.
  • Ainuji, majhna etnična skupina na severu Japonske in na Kurilskih otokih, ki se je do danes že skoraj asimilirala v prevladujočo kulturo.
  • SLOVENCI IN HRVATI NISO PRISPEVALI NIČESAR, KVEČJEMU SO BILI ZAPREKA ZA POLN RAZMAH LATINSKE, BENEŠKE, ITALIJANSKE CIVILIZACIJE, OZIROMA SO BILI PREDMET CIVILIZACIJSKEGA DELOVANJA VIŠJE TISOČLETNE ITALIJANSKE KULTURE (KVEČJEMU SO LAHKO BILI ORODJE V ROKAH DRUGIH, NPR. HABSBURŽANOV IN NEMŠTVA) IN SO V ITALIJANSKEM KULTURONOSNEM POHODU LAHKO AKTIVNO SODELOVALI LE, ČE SO SE ASIMILIRALI V VIŠJO KULTURO IN ZAVRGLI SVOJE KORENINE.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vedno pa je povzpetnik, oportunist in karierist, ki se hoče za vsako ceno asimilirati.
  • Toda pozor tudi država blaginje je pod udarom: priložnost za tujce, da nas molzejo, da se nočejo asimilirati in da ohranjajo svoje navade z visoko stopnjo kriminala vred.
  • Ringo umre, ker se ne uspe asimilirati v povojni svet, v ameriško terapevtsko povojno družino.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • « Namesto da bi se, medtem ko čakajo na rešitev prošnje, že začeli počasi asimilirati in integrirati v družbo, odrinjeni na rob mesta v bližino odpada, petnajst minut oddaljeni od avtobusne postaje negotovo zrejo v prihodnost.
  • Če naprimer vemo, da traja tri generacije (priseljeni ded - oče - sin - vnuk), da se družina priseljencev brez kakršnegakoli starega kulturnega zaledja v Ameriki asimilira in integrira v "mainstream culture", potem nam je približno jasno, kako močan je generacijski clinch celo takrat, kadar je generacijsko prenosni program, čeprav čisto osamljen, soočen z obkrožajočo ga povsem drugačno kulturo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • V Sloveniji sem od leta 1981, tu sem si ustvaril družino in se zelo hitro asimiliral.
  • Intelektualci se zaradi znanja jezikov, kar že samo po sebi daje večjo samozavest in druge prednosti, pogosto hitreje asimilirajo.
  • Pakistanski priseljenec Parvez se je kot taksist skoraj popolnoma asimiliral v britansko družbo.
  • Gvanči se španskim kolonizatorjem niso mogli resneje upirati in v dobrem stoletju so se popolnoma asimilirali z novimi priseljenci.
  • NESTRPNOST LOKALNEGA PREBIVALSTVA PA JE BILO MOČ ZASLEDITI PREDVSEM V ODNOSU DO TISTIH, KI SE NISO JEZIKOVNO ASIMILIRALI.
  • ČE SE VEČJI DEL TAKO MOŠKIH KOT ŽENSK, PRISELJENIH IZ REPUBLIK NEKDANJE JUGOSLAVIJE, POROČENIH S SLOVENSKIM PARTNERJEM, JEZIKOVNO ASIMILIRA DO TOČKE, KO S SVOJIMI OTROKI GOVORIJO ZGOLJ V SLOVENSKEM JEZIKU ALI V NEKAKŠNI MEŠANICI OBEH JEZIKOV, ŽENSKE ITALIJANSKE MANJŠINEMANJŠINA POGOSTO POUDARIJO, DA S SVOJIM OTROKOM NISO ZMOGLE GOVORITI V NOBENEM DRUGEM JEZIKU KOT ITALIJANŠČINI:
  • Poznejši priseljenci ali osvajalci (npr. Kelti) so se postopoma asimilirali ali so izginili.
  • Slovansko prebivalstvo, ki je bilo ob prihodu deloma morda še ortodoksno, se je pod vplivom samostana sv. Marije na Tremitih in cerkvene organizacije počasi katoliziralo in postopoma asimiliralo, ker ni bilo novih doseljencev.
  • Več zgledov ...
  • Ko so severno Afriko zavzeli Arabci, so Berberi prestopili v muslimansko vero in se počasi asimilirali.
  • S stalno naselitvijo v svojih novih oporiščih je skandinavsko prebivalstvo kmalu prišlo pod močan kulturni in religiozni vpliv tamkajšnjega okolja ter se vanj počasi asimiliralo.
 • asimilirati se in prevzeti kaj
  • PRISELJENCI, KI SO SE JEZIKOVNO ASIMILIRALI IN PREVZELI SLOVENSKI JEZIK, SO SE NESTRPNOSTI LOKALNEGA PREBIVALSTVA VEČINOMA IZOGNILI.
  • Po vojnah z Izraelom leta 1948 in 1967 je v Jordanijo prebegnilo iz Izraela več sto tisoč palestinskih beguncev, ki so se z leti v veliki meri asimilirali in prevzeli jordansko državljanstvo, precej pa jih upa v vrnitev v svojo domovino in živijo v begunskih taboriščih nič kaj prijetno življenje, ker jim Izraelci ne dovolijo vrnitve.
Na vrh
 
1.1 vsiliti svojo kulturo
če VEČINA asimilira PRISELJENCA ali MANJŠINO, mu navadno vsili svoje navade, kulturo, jezik
  • kdo asimilira koga
  KDO/KAJ
   
  • Slovenski zakon o tujcih je zelo strog, prav tako neizprosni so poskusi, da bi brate z juga asimilirali.
  • Podjetni Španci so prvotno prebivalstvo v nekaj desetletjih postopno iztrebili in asimilirali.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vodi politiko, ki hoče Palestince asimilirati in narediti iz njih lojalne jordanske državljane.
  • Evropske družbe v glavnem ali nočejo asimilirati priseljencev ali pa imajo s tem velike težave, in nejasna je stopnja, do katere se muslimanski priseljenci in njihovi otroci hočejo asimilirati.
  • Podivjani kaznjenci ter napol podivjani vojaki in priseljenci so pobijali, ropali, posiljevali, preseljevali in skušali asimilirati domačine.
  • Italija, Avstrija in Madžarska so obstoj slovenske manjšine v svojih državah zanikale in jo skušale asimilirati.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Naselil je kraje, kjer je dotlej lovil neandertalec, in ga v naslednjih 30 tisoč letih povsem izrinil, ugonobil ali pa ga povsem asimiliral.
  • Če k temu dodamo še desetino vprašanih Slovencev, ki bi prišleke takoj poslala tja, od koder so prišli, in desetino, ki bi jih povsem asimilirala, kaže, da povprečni Slovenec ni prav naklonjen večkulturalnosti, vsaj v retoriki ne.
  • Vzhodna ljudstva so pri svojih selitvah na območju Anatolije in Mezopotamije naletela na različne skupnosti in jih postopoma asimilirala (Paflagonci, Likaonci, Kilikijci, Kaldejci, Hurijci, Elamitijci, Kasiti itd.
Na vrh
2 vključiti eno stvar v drugo
če STVAR asimilira DRUGO STVAR, jo vključi vase |ali| če se STVAR asimilira, se vključi v DRUGO STVAR
  • kaj asimilira kaj
  • kaj se asimilira
  KDO/KAJ
   
  • Kot vemo, je quebeška francoščina ohranila mnoge arhaizme, ki so v Franciji izginili, ali pa asimilirala anglo - ameriške besede, tako da se danes uporablja od 3000 do 5000 besed, ki jih Francozi ne razumejo.
  • Posledica vsega tega je večja zmožnost jaza, da asimilira nadjaz, s čimer se poveča moč jaza.
  • Obenem je prav zato tudi povečana plovnost vrvic, ker ne asimilirajo drobne umazanije v pore, ki so jih imele starejše vrvice.
  • Strupi se asimilirajo v biomaso ali razgradijo s pomočjo mikroorganizmov.
  • »Severozahodna nemščina« je postala plattdeutsch, široko razširjen, toda podstandardni nemški jezik, ki se je mogel asimilirati s tiskano nemščino tako, kot se govorni češčini ni uspelo.
Na vrh
 
3 vzeti za svoje
če ČLOVEK ali SKUPINA LJUDI asimilira IDEJO, jo ponotranji, prevzame oziroma vzame za svojo
  • kdo asimilira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Veselo pozdravljam nove ideje in zamisli ter se pripravljam, da jih bom prebavila in asimilirala.
  • Če pogledamo v elektronske medije, vidimo, kako npr. ustvarjajo neki zelo specifičen lik (popolne) ženske, ki ga gledalke in gledalci nezavedno asimilirajo, nato pa pričakujejo, da bo ženska doma, na ulici, v podjetju in drugje ustrezala medijskim normativom.
  • Vplive, ki so prihajali iz Koreje in Kitajske, je Japoncem uspelo skoraj neopazno asimilirati, brez patetičnega tarnanja o ogroženosti jezika in razkroju nacionalnih vrednot.
  • Inovacije, ki izhajajo iz navpičnega trženjskega procesa, kupci lažje asimilirajo in razumejo.
  • Gre za pronicanje v zavest ljudi do te mere, da so pripravljeni popolnoma asimilirati želeno sporočilo.
  • Proti koncu drugega leta starosti začnejo otroci v svoje "spontane pesmi" vključevati z učenjem pridobljene ritmične in melodične vzorce, ki jih asimilirajo iz okolja.
Na vrh