WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
arhivski pridevnik
1 o ustanovi
arhivska DEJAVNOST ali USTANOVA se ukvarja s hranjenjem, zbiranjem in urejanjem zgodovinsko pomembnih dokumentov, slik ali posnetkov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Potem se je na področju dolenjskih in belokranjskih občin začela bolje razvijati arhivska služba.
  • Arhivska dejavnost je bila v bivši Jugoslaviji v pristojnosti federacije in pristojnosti nekdanjih republik.
  • Staro in novo prevzeto gradivo arhivski delavci najprej zložijo v škatle, v katerih je zaščiteno pred prahom in poškodbami, ter vsako škatlo opremijo s podatki.
  • Lani so pridobili nove arhivske prostore (okrog 150 kvadratnih metrov), ki pa še niso zadovoljivo opremljeni.
  • Sporno je tudi izplačilo nekaterih avtorskih honorarjev in prepletanje dejavnosti oziroma prelivanje denarja med arhivom, ki deluje s proračunskim denarjem, in tamkajšnjim arhivskim društvom.
  • V arhivski tabor sem prišla zaradi ljubezni do zgodovine in starin.
 • arhivski in  [knjižnični, muzejski /   [muzejski in arhivski
  • V petek, 14. februarja, pa so v Uradnem listu že bili objavljeni javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS ter javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS.
  • Zbirali so jih iz arhivskih in muzejskih ustanov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Avstriji, Nemčiji.
  • Tri leta kasneje so muzejski ustanovi, katere ustanovitev je bila posledica povojnega razmišljanja o urejenem spomeniškem varstvu, muzejski in arhivski dejavnosti, za njen sedež namenili grad Gewerkenegg, ki so ga začeli temeljito obnavljati pred 500-letnico Rudnika živega srebra in mesta Idrija in jo letos z otvoritvijo pritličnih razstavnih prostorov tudi dokončali.
Na vrh
 
2 o zbirki
arhivski DOKUMENTI ali PODATKI so del urejene zbirke, ki je namenjena hranjenju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predstavljanje listin in drugega arhivskega gradiva za širšo javnost samo po sebi ni najbolj zanimivo, razstava je zanimivejša, če jo spremljajo predmeti.
  • Javno arhivsko gradivo, ki se nanaša na mednarodne zadeve, nacionalno varnost ter na ekonomske interese države bo praviloma dostopno 40 let po svojem nastanku.
  • Zasebno arhivsko gradivo tujega izvora je prepovedano uvažati brez izvoznega potrdila države, iz katere se arhivsko gradivo izvaža.
  • Uporabnost učinkovitega iskanja informacij (večina medijev ima tudi bogato arhivsko bazo), ki jo ponuja internetni medij, hitrost prenosa novic v spletni prostor ter interaktivnost medija z bralci v obliki komentarjev in forumov pa so le nekatere izmed prednosti pred tiskanimi mediji.
  • Kje, kdaj in zakaj naj bi bilo pomembno arhivsko gradivo uničeno, menda nihče ne ve.
  • Vsak zaplet, vsak prizor, vsak kader s pripadajočo zvočno opremo je namreč organiziran tako, da okrepi pomen končnega zmagoslavja junakov, nekoliko izstopajo le izposojeni arhivski posnetki, za katere se včasih zdi, da nimajo kaj dosti opraviti z zgodbo filma.
  • Več zgledov ...
  • Skozi arhivske posnetke njene interpretacije številnih samospevov domačih in tujih avtorjev bodo obudili spomin na njeno najbolj plodovito obdobje koncertne pevke.
  • Na podlagi arhivskih virov so ugotovili, da gre za cerkev v Cerkljah, saj so druge Mariji posvečene fare na Gorenjskem nastale veliko pozneje.
  • Na podlagi arhivskih dokumentov je mogoče sklepati, da je bilo urarstvo na Slovenskem kot obrt znano že na prelomu iz 15. v 16. stoletje, danes pa je pravih urarskih mojstrov pri nas vse manj.
  • Arhivski podatki pričajo, da se je zanimanje za košarko v Sloveniji porodilo konec 30-ih let 20. stoletja.
  • Pri vsaki objavi ali predstavitvi arhivskega gradiva je potrebno z imenom ali signaturo navesti arhiv ter arhivski fond oziroma zbirko, iz katere je obravnavano arhivsko gradivo.
  • Po gradbenih načrtih, ki so ohranjeni v arhivskih fondih, je mogoče gradbeno podobo rekonstruirati dokaj natančno.
  • Ameriški raziskovalci, ki so analizirali arhivski material, so sklenili, da so za Napoleonovo smrt odgovorni njegovi zdravniki.
  • Prav v počastitev slednje obletnice pripravljajo v prihodnjem tednu tudi razstavo arhivskih fotografij.
  • Jubilej so zaznamovali z razstavo o zgodovini gasilstva v Tržiškem muzeju, kjer so prikazali tudi arhivsko kopijo filma o praznovanju 50-letnice društva.
  • Arhivske listine piranskega in beneškega arhiva pričajo, da so Slovenci pluli na beneških galejah že v 13. in 14. stoletju.
  • Arhivsko dokumentacijo so pozneje dopolnili z dostopnimi katastrskimi načrti, posestnimi listi in s podatki, ki sta jih na terenu zbrali takratna teritorialna obramba in uprava za obrambo.
  • Vse skupaj je pred tedni še dodatno zapletla novica, da sta se pojavila dva dokumenta obrambnega ministrstva z isto arhivsko številko in naslovom, vendar drugačno vsebino.
 • arhivski in  [knjižničen, muzejski, dokumentaren /   [knjižničen, muzejski, dokumentaren in arhivski
  • Prav temam, kakšni morajo biti ustrezni razstavni prostori, klimatske razmere v njih, ustrezna osvetlitev, mikroklimatske razmere v razstavnih vitrinah, varno razstavljanje knjig in ploskih predmetov, zaščita med transportom in sploh varnosti in še nekaterim je namenjen dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju: standardi materialnega varovanja, ki ga danes in jutri skupaj organizirajo Arhiv R Slovenije, NUK, Narodna galerija in Društvo restavratorjev Slovenije.
  • V ospredju je bilo zanimanje za politično in kulturno zgodovino, svojo dejavnost pa je društvo usmerilo predvsem v raziskovanje arhivskega gradiva ter zbiranje arhivskih in muzejskih predmetov ter literature.
  • Še več, s svojimi analizami, oprtimi na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki ga je preučeval v moskovskih arhivih in bibliotekah ter v mnogih zahodnoevropskih dokumentacijskih centrih, se je uvrstil med ugledne raziskovalce stalinizma.
  • Publikacija (uredila sta jo Jedert Vodopivec in Jože Urbanija) opozarja na probleme varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva in se ne omejuje le na papir, pergament, fotografijo in film, marveč zajema tudi novejše nosilce informacij.
  • Gradivo za knjigo je dobil tako v državnih muzejskih in arhivskih zbirkah kot tudi v gimnazijskem arhivu in drugje.
  • Ureditev varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva obsega hrambo gradiva, ki nastane v klasični, kasneje pa se pretvori v elektronsko obliko, kot tudi gradiva, ki je že pri nastanku v elektronski obliki.
Na vrh
 
2.1 v računalništvu
arhivska DATOTEKA je shranjena na računalnik ali na kak drug elektronsko berljiv nosilec podatkov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izpopolnjen čarovnik sedaj lahko obravnava tudi arhivske datoteke, zaščitene s geslom.
  • Funkcija Samoarhiviranje počisti vašo mapo Inbox, vendar sporočila shrani v arhivsko datoteko.
  • Zelo dobro je, če v rednih intervalih naredite arhivske kopije sistemskih konfiguracijskih datotek.
  • Kadar je potrebno nek dokument zamenjati ali popraviti, lahko skrbnik dokumenta sproži izdelavo nove izdaje dokumenta in ko ta postane veljavna, avtomatsko zamenja staro, ki postane arhivska kopija.
Na vrh
3 star
če je nek PREDMET ali IZDELEK arhivski, je star in redek, zaradi česar ima v sodobnem času posebno vrednost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na dražbi se bodo obiskovalci potegovali tudi za arhivsko buteljko iz ljutomerske kleti, ki nosi letnico 1967, za sliko Ljutomera iz leta 1918 in še česa.
  • Za arhivske številke Playboyja pa ni dovolj le denar.
  • Mali poklon dubovskemu mojstru arhivske reggaejaške založbe Blood & Fire prihaja v času, ko dub pomeni vse in nič, ko ga po malem prakticira vsak izdelovalec muzike, pa tega niti ne ve.
  • Vprašljive ali arhivske zvezde džeza?
  • Med pogoni CD - ROM je nekaj modelov, ki so s časom postali prava klasika in imajo že skoraj arhivsko vrednost.
  • Izzid tega zbornika je narodnogospodarskega pomena in predstavlja trajno arhivsko vrednost.
  • Več zgledov ...
  • Že od gimnazijskih let dalje skozi fotografski objektiv spremlja simptome v življenju Kočevja, pred dobrim letom pa je med urejanjem starih fotografij opazil, da nekateri motivi, ki sicer niso bili zastavljeni kot dokumentarni, dobijo arhivsko vrednost šele po več letih ali celo desetletjih.
  • S 5.000 tolarji v žepu pa bo še prej končal SLAVKO POLENIK, TOVARNIŠKA 2, 3325 ŠOŠTANJ, medtem ko bodo MELITA VOVK z BLEDA, NADA RINK iz LJUBLJANE, NIKO KEŠE iz RAKE in VILMA KATARINČIČ iz KOPRA pobasali nek drug denar, ki ima poleg arhivske tudi umetniško in simbolično vrednost, zato ga nikarte prehitro zapraviti, saj si s tem lahko nakopljete sitnosti.
 • PRIDEVNIK2+SAMOSTALNIK2 
  • Poslala sta tudi fotografijo arhivske vrednosti, ki pa je zaradi slabe kakovosti žal nismo objavili.
  • Vsi člani pojo in igrajo vrsto glasbil arhivske vrednosti , povečini iz zbirke Mire Omerzel - Mirit.
  • Posebno pozornost so tako kot lani vzbudila vsakodnevna pastirska opravila, ki so jih Ligojnčani opravljali z zelo starimi orodji, večinoma arhivske vrednosti .
  • 2 / JANEZ KAVČIČ - " Snapkov Janez ", osmošolec iz Žirovskega vrha v občini Žiri, navdušen zbiratelj starin in dokumentov arhivske vrednosti , ki si je doma uredil občudovanja vredno zbirko oziroma pravcati mini muzej, v katerem je zbral take eksponate, ob katerih so tudi strokovnjaki prijetno presenečeni
Na vrh
 
arhivsko vino
vinarstvo
 • Kadar je imel na krovu goste, jih je njegov osebni kletar razvajal z redkimi arhivskimi vini, dva kuharja pa z največjimi poslasticami grške in francoske kuhinje.
 • Na mizi vas pričaka buteljka arhivskega vina.
 • Arhivska vina ponudimo v steklenicah, ki jih je prerasla kletna plesen, saj to daje vinu poseben čar.
arhivska klet
vinarstvo
 • Ponaša se tudi z veliko arhivsko kletjo, ki lahko naenkrat hrani do 750.000 buteljk vina.
 • Danes v arhivskih kleteh po približno desetih letih zamenjajo zamaške.