WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
arhivirati glagol
1 shraniti
Na vrh
 
1.1 v ustanovi
če ČLOVEK ali USTANOVA arhivira DOKUMENTE, pisno, slikovno ali zvočno GRADIVO, jih shrani v za to primeren PROSTOR ali MAPO ter uredi tako, da lahko po njih išče
  • kdo arhivira
  • kdo arhivira kaj
  • kaj se arhivira
  KDO/KAJ
   
  • Njegov naslednik, tudi pesnik Oton Župančič, je, nasprotno, precej raje pesnil kakor arhiviral ...
  • Delavci agencije bodo do konca leta še pospravljali in arhivirali - Zaposleni imajo tri leta časa za preusposabljanje
  • Delo državne tehnične pisarne, kjer projektirajo, oddajajo dela, nadzirajo, sestavljajo vloge za pomoč, raziskujejo, arhivirajo in tako naprej bo letos državo stalo 362 milijonov tolarjev.
  • Poleg tega zakon določa, da moramo te podatke arhivirati za eno leto, zato trakove obdržimo v arhivu eno leto in se tako izognemo dodatnemu arhiviranju.
  • Vso dokumentacijo tudi arhivirajo in doslej se je je nabralo za blizu 500 dolžinskih metrov.
  • Temu nameravajo narediti konec, zato so ustanovili zgodovinsko društvo in člani bodo zbirali in arhivirali pomembne zapise in predmete iz preteklosti.
  • Sprašujem se, zakaj maturantom preprosto ne vrne fotokopij njihovih maturitetnih izdelkov, če pa slednje dosledno terja od učitelja praktika in ga zavezuje s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah, da je dolžan vse pisne naloge arhivirati do konca šolskega leta in jih na zahtevo staršev in dijakov fotokopirane le-tem posredovati ter komentirati.
  • Na inštitutu je Stanonikova vse gradivo oštevilčila in arhivirala.
  • Več zgledov ...
  • Ljudske pesmi tudi zbirate in arhivirate.
  • Zvoke okolja, ki izginja, arhivira za poslušanje kasnejših generacij in jih kot enakovredne inštrumentom vključuje v svoje glasbene kompozicije.
  • Nikakor ne morem razumeti, da se ni ohranil nikakršen dokument, ki bi lahko pojasnil resnico, saj so OO ZK skrbno pisale zapisnike svojih sej in jih pošiljale na občinski komite, kjer so jih tudi arhivirali.
  • Po tem roku se podatki arhivirajo.
  • Ti podatki se hranijo deset let, potem pa arhivirajo.
  • Na policijski postaji se plačilni nalog skupaj z uradnim zaznamkom o storniranju arhivira, zato da je na razpolago za morebitna dodatna preverjanja.
  • arhivirati v čem
  • arhivirati na čem
  • arhivirati v kaj
  • arhivirati na kaj
  LOKACIJA
   
  • Filmski opus Tarkovskega ne le, da prvič v celoti prihaja v Slovenijo, ampak bo Slovenska kinoteka vse filme, razen dveh, arhivirala v svojih prostorih.
  • Razpisno dokumentacijo za naročila po tem pravilniku se po končani izbiri in sklenitvi pogodbe (tudi neoblični in po nabavi z naročilnico) vloži v mapo, na katero se vpiše številko naročila in se arhivira v priročnem arhivu vse do izteka garancijske dobe oziroma eno leto od dneva zaključene dobave.
  • Filmi naj bodo v fotografski foliji, na poti do domačega dvorišča pa jih arhivirajte v kakšni knjigi.
  • Spis so nato arhivirali na tožilstvu.
  • Datum oddaje takšnih pošiljk je razviden iz popisa oddanih pošiljk oziroma iz oddajnice, ki se arhivira na sprejemni pošti, to je pošti, ki je navedena na pošiljki v besedilu 'Poštnina plačana pri pošti ...'.
  • Danes, recimo, s seboj nimam svoje torbe, ker se racionalno zavedam, da se ta večer lahko zaključi nepredvidljivo, in sem jo arhiviral na založbi, poleg fasciklov.
  • Vse drugo sodi v vhodni koš; ta material obdelamo in ga nato bodisi zavržemo ali arhiviramo v primerno mapo.
  • Nekateri pismo takoj godrnjaje arhivirajo v okrogli arhiv pod mizo, drugim to delo prihrani tajnica, saj že od prej pozna ime pošiljatelja, ki jim nagrado vztrajno in prijazno podeljuje vsako leto znova, ker se direktor zanjo doslej ni zmenil.
  • Več zgledov ...
  • Ni mu namreč povedala, da na Bodleyu nikdar niso arhivirali na mikrofilme celotnega domačega časopisnega tiska 19. stoletja, pa tudi tega ne, da je bila eden izmed tistih ljudi, zoper katere vse vrste električnih naprav vodijo neprekinjeno vojno.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ugotovljeno je namreč bilo, da več zaupnih dokumentov ni v arhivu oziroma da jih tisti, ki so z njimi razpolagali, niso ustrezno arhivirali.
  • Ob koncu popisa boste slednje predali računovodstvu, ki jih bo skrbno arhiviralo in na njihovi podlagi sestavilo čistopise, ki so priloga k napovedi davka od odhodkov iz dejavnosti.
Na vrh
1.2 v računalništvu
če ČLOVEK arhivira DATOTEKE ali PODATKE, jih shrani na RAČUNALNIK ali na kak drug elektronsko berljiv nosilec podatkov
  • kdo arhivira kaj
  • kaj se arhivira
  KDO/KAJ
   
  • Ko arhivirate datoteke na zapisovalnik plošč CD, bodo naši znaki izginili in dobili boste »Izbrisana sporočila. idx«.
  • Namesto da nepotrebne mape arhivirate, jih raje izbrišite (razen seveda vgrajenih map).
  • Ta lastnost je koristna, saj lahko v vhodnem nabiralniku pustimo le aktualna sporočila, zastarela pa s takšnim brisanjem pravzaprav arhiviramo.
  • Za pravne osebe podatki TKDIS (APP) prihajajo tedensko v računalniški center, kjer se arhivirajo za njihove vplačilne račune in kjer je programska oprema še v fazi testiranja.
  • Vanjo samo še potegnemo datoteke, ki jih želimo arhivirati, in arhiv je narejen.
  • Tu je treba pripomniti, da je datoteke pred pripenjanjem koristno arhivirati (po "domače": "zazipati"), ker je velikost arhiva običajno veliko manjša (tudi 10-krat ali več) od skupne velikosti posameznih datotek.
  • arhivirati na kaj
  LOKACIJA
   
  • Dobra stran takega načina je, da lahko brez težav celotni intranet arhiviramo na rezervni trdi disk ali pa ga zapečemo na CD-ROM.
  • Če datoteke arhivirate na disketo, boste morda želeli izbrati podmnožico datotek, saj celotne množice morda ne bi mogli shraniti na eno samo disketo.
  • Podatki se lahko arhivirajo na krajevni disk ali pa na oddaljeni FTP strežnik.
  • To nemara kaže, da se spomini, za katere možgani menijo, da so dovolj pomembni, preko hipokampusa arhivirajo na dolgotrajno spominsko mesto.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Če vnesete, recimo 14, bo Outlook vsak 14. dan samodejno arhiviral vsebino vaših map.
  • Mapa se bo samodejno arhivirala !
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Po drugi strani lahko arhivirate vse mape glede na isti standard, npr. vse elemente, starejše od določenega dneva.
  • Stare evidence lahko arhiviramo, podatke pa izvozimo ali uvozimo iz tekstovnih datotek ali v orodju lastnem formatu.
 • arhivirati v elektronski obliki
  • Nikoli pa ne smemo pozabiti arhivirati projektne dokumentacije v elektronski in papirni obliki, saj nam lahko, če ne drugega, kasneje rabi kot priprava in izhodišče za nov podoben projekt.
  • Ker se obrazci arhivirajo v elektronski obliki, so v DURS-u zmanjšali količino obrazcev na papirju, ki jih je treba obdelati, in hkrati razbremenili kontrolorje, ki preverjajo pravilnost vnesenih podatkov.
Na vrh
1.3 o vinu
če ČLOVEK arhivira VINO, ga pod ustreznimi pogoji za dlje časa shrani na primerno mesto, na primer v vinski kleti, kjer se nadzorovano stara, z namenom, da bi postalo še bolj kvalitetno
  • kdo arhivira kaj
  KDO/KAJ
   
  • arhivirati  [vino
  • Slabega vina ne bomo arhivirali, saj ne bo zmogel teže let in se bo hitro zlomil.
  • In ker vina arhiviramo zaradi pričakovane kvalitete in ne zaradi zbiranja let na slepo, naj bi veljalo, da bo cena neka številka, ki je v funkcijski zvezi s številom let, obstoječo kvaliteto, številom razpoložljivih steklenic ter velikostjo trga.
  • Spet je utrdil svoj sloves beli pinot pozna trgatev letnika 1971 (tega leta so arhivirali 120 tisoč steklenic različnih sort vina), ki je še zdaj velik gospod odlične, ne previsoke barve, s komaj zaznavnim firnom ali priokusom oksidacije, predvsem pa z okusom polne zrelosti, izredno ekstrakten in vitalen za svoja leta.
  • Penečega vina torej ne kaže arhivirati ?
Na vrh
2 zabeležiti
če ČLOVEK arhivira nek DOGODEK ali DOGAJANJE si ga zapomni ali zabeleži na nosilec slike ali zvoka
  • kdo arhivira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Etnomuzikologi na terenu arhivirajo izvirno petje, ki je samozadostno, ob takem petju uživajo le neposredni udeleženci.
  • Svetovni popotnik Janin Klemenčič je po poklicu profesor filozofije in psihologije, ki se je po več letih poučevanja v zadnjih letih z vsem svojim telesom in umom posvetil potovanjem, kjer s fotoaparatom arhivira vse zanimive dogodke in prizore.
  • Amerika pa si promptno in natančno arhivira vsak faux pas stare celine.
  • Jaz pa sem hotel v svojem spominu arhivirati vse, kar se mi je zdelo v določenem trenutku važno, hotel sem, da ko bi odprl Sonjino knjigo in zagledal v njej robček s sledovi njenih posušenih solz in zraven zapis: Shostakovich, Koncert za klavir in orkester številka 2, da bi se zelo natančno spomnil ne samo dogodka, ampak tudi občutka, ki me je preplavil takrat, ko sva sedela na koncertu in je ona kot otrok ihtela v robček.
Na vrh
 
3 nehati se ukvarjati
če ČLOVEK ali USTANOVA arhivira nek DOGODEK ali DOGAJANJE, se z njim preneha ukvarjati
  • kdo arhivira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Po osmih mesecih preiskave je včeraj rimsko sodišče zadevo arhiviralo.
  • Dobrega pol leta po incidentu, ki se je zgodil v slovenskih vodah, je slovenska stran zadevo arhivirala, saj je ocenila, da je poveljnik ravnal v skladu s pooblastili.
  • Z opombo, da je iz tega spisa težko razbrati namen pisca, je služba vlogo arhivirala.
  • Številni italijanski novinarji, ki so se še pred dvema letoma kosali v pisanju hagiografij v njegovo čast, zdaj tekmujejo v razkrivanju podrobnosti sodniških preiskav, ki potekajo proti njemu. Dvaindvajsetega februarja letos so eno izmed njih, v kateri so poizvedovali, ali je morda zlorabil svoj položaj in prejemal podkupnine, že arhivirali, drugo so začeli poleti v La Spezii.
  • Tekmo z Ukrajino je počasi že arhiviral in misli usmeril k Belgijcem, ki imajo po njegovem mnenju več igralcev z izkušnjami v evropski ligi in drugih tekmovanjih.
  • Idejo o neodvisnem poročanju iz kriznega žarišča sem hitro, čeprav nerad arhiviral.
  • Nedavna odločitev sodišča, da predmet razprave začasno arhivira, je sprožila burno reakcijo ne samo v družinah 27 žrtev, temveč tudi v vladi.
  • Gre za vprašanja, ki so jih v svetu že zdavnaj arhivirali, pri nas pa jih kar naprej pogrevamo.
Na vrh