WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
arhiv samostalnik
1 ustanova
ustanova, ki je namenjena zbiranju, hranjenju in urejanju starih, zgodovinsko pomembnih dokumentov, slik ali posnetkov 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tako je vsaka od njih, vključno z obema pokrajinama, imela svoj republiški ali pokrajinski arhiv, ki je prevzemal in hranil gradiva, nastala na njihovih območjih.
  • V štiri obnovljene in dograjene spomenike industrijske arhitekture naj bi se že prihodnje leto vselilo šesto družin, tam naj bi uredili študentski dom, otroški vrtec, zabaviščni, kulturni in nakupovalni center ter dunajski deželni in mestni arhiv.
  • Arhiv Republike Slovenije in Koroški deželni arhiv sta po opravljenih carinskih formalnostih z vsemi potrebnimi izvozno-uvoznimi dokumenti in varnostnimi ukrepi včeraj tudi dejansko opravila dolgo načrtovano izmenjavo arhivskega gradiva.
  • Med prvo svetovno vojno, ko je služboval v mestnem arhivu, imel mlado družino in bil na srečo oproščen vojaščine, so ga vznemirjali dogodki na frontah in rastoča socialna beda doma.
  • Policija je takoj začela nadzirati državni arhiv in zapečatila prostore, v katerih je bila spravljena dokumentacija.
  • Knjigo bosta predstavila predstojnik nadškofijskega arhiva v Ljubljani docent dr. Bogdan Kolar in docent dr. Stanko Granda, v programu bodo sodelovali Koledniki izpod Kamniških planin.
  • Več zgledov ...
  • V škofijskem arhivu v Kopru pravijo, da hranijo več dopisov, ki so jih v zadnjih več kot 30 letih naslovili na različne organe Svetega sedeža in jih prosili za posredovanje pri vračanju umetnin, zlasti slik in arhivskega blaga.
  • Tudi Vatikanski arhiv, ki so ga ustanovili v prvi polovici 17. stoletja, vsebuje zgodovinske dokumente neprecenljive vrednosti.
  • Ta teden so uradno odprli celjski zgodovinski arhiv, organizirali pohod po poteh celjskih grofov, v Hermanovem brlogu poteka lutkovni festival Lutkarije in vragolije, podpisali so pogodbo za ustanovitev regijskega višjega in visokošolskega središča in še bi lahko naštevali.
  • Razstavo listin, ki je odprta v zgodovinskem arhivu, so pospremili s prikazom nekaterih muzejskih predmetov.
  • Barbieux se je spoprijateljil z mladimi umetniki, ki so imeli studie v bližini filmskega arhiva, in upal na delovno mesto v enem izmed njih.
  • V preteklosti se je piranski arhiv večkrat selil oziroma zamenjal prostore svojega domovanja.
  • Ko se bodo stvari v Srbiji nekoliko pomirile, pa se bomo v beograjski arhiv notranjega ministrstva in v Diplomatski arhiv gotovo odpravili.
  • Okrajni arhiv so ustanovili po drugi svetovni vojni, enota za Dolenjsko in Belo krajino je začela delovati leta 1973.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako se je umetnostna zgodovinarka dr. Katja Mahnič lotila raziskovanja srednjeveških ženskih pečatov na listinah iz Arhiva Republike Slovenije.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • arhiv v  [...
  • Pri raziskovanju pomaga Pokrajinski arhiv v Mariboru.
  • Ob tem lahko samo obžalujemo, da nam (še) ni dostopen izvrstno posnet film Edija Šelhausa o nabrežinskih ribičih in čupi Marii, ki ga hranijo v nekdanjem vojaškem arhivu v Beogradu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Njegovih izjav ne hrani noben arhiv.
  • Vendar na ministrstvu vztrajajo, da se arhiv lahko preseli samo v prostore, do katerih bo mogoče priti z interventnimi vozili, ki bodo protivlomno in protipožarno zavarovani, ki bodo narejeni v skladu s predpisi o hrambi arhivskega gradiva (vlaga, temperatura) in ki bodo dostopni javnosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • S sprejetjem zakona o arhivih bi morali Sova in notranje ministrstvo državnemu arhivu izročiti vso arhivsko gradivo.
  • To poročilo sem predal arhivu RS, iz njega pa je razvidno, da ni šlo za montiran proces, ampak za navadno krajo vojaškega dokumenta.
  • Hrvaška vlada je v četrtek odločila, da arhive preda državnemu arhivu, zaradi česar ne bodo dostopni javnosti najmanj 30 let po nastanku.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na skupnem sestanku direktorjev arhivov držav naslednic SFRJ lani v Beogradu je Slovenija skušala doseči formiranje skupne arhivske dediščine vseh držav naslednic.
  • Tam so neobjavljeni posnetki, vendar med njimi ni veliko takih, ki bi bili politične narave, je pojasnil vodja arhiva.
  • Izvedeli smo, da je sodišče opozorilo vzelo zelo resno in dragocen dokaz premestilo na varnejši kraj, v prostore arhiva pa kljub temu namestilo alarm.
  • Občina in ministrstvo za kulturo sta se strinjala, da je selitev arhiva nujna, kot primerni prostori so se pokazali polkletni prostori obnovljenega sodišča v bivši vojašnici v Škofji Loki.
  • Pod svoje okrilje je sprejel tudi ustanovitev arhiva neodvisnega filma.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Polnih 11 let je trajalo to moje zbiranje, potem pa ni bilo ustreznega naslednika za delo v arhivu in vse skupaj je prevzel Zgodovinski arhiv Celje, ki je seveda pričel strokovno urejati obsežno mozirsko gradivo.
  • Zaposleni v arhivu so ob plačah prejemali tudi avtorske honorarje, in to tudi še potem, ko jih je ministrstvo za kulturo posebej obvestilo, da zaposlenim, razen v izjemnih primerih, sklepanje avtorskih pogodb ni dovoljeno.
 • knjižnica in arhiv / arhiv in knjižnica
  • Tukaj smo zato, da obiskovalce informiramo ter napotimo najprej v knjižnice in arhive, šele nato pa jim pomagamo tudi z našimi dokumenti, je povedala.
  • Do sedaj so že pripravili šest razstav, nameravajo pa odpreti tudi knjižnico in arhiv.
  • Če smo vztrajni, lahko domala prav o vsaki pokrajini v arhivih in knjižnicah najdemo ustrezno literaturo, lahko pa njademo ustrezne podatke tudi na internetu ali vsaj v neobjavljenih zapiskih, študijah in nalogah.
  • Naš center je v bistvu prizidek ob naši hiši posebej za arhiv in knjižnico.
Na vrh
 
1.1 prostor
 •  
  • Barry Grover dvignil glavo in se s slabo vestjo ozrl v varnostnika, ki je odprl vrata časopisnega arhiva in vstopil.
  • Potem bi teoretično seveda lahko neopazno stopil v arhiv.
  • Hkrati z gradnjo bodo obnovili tudi 775 kvadratnih metrov površin v obstoječi šoli garderobe, večnamenski prostor, razdelilno kuhinjo, delavnico za hišnike, arhiv in med drugim tudi prostor za pogovore s starši.
Na vrh
2 zbirkanavadno v množini
urejena zbirka pisnega, slikovnega ali zvočnega GRADIVA
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sovjetski zgodovinar se je lahko lotil raziskovanja državnih arhivov zgolj z dovoljenjem svojega inštituta in je imel dostop zgolj do tistih dokumentov, ki so bili neposredno povezani z določeno temo.
  • Ko so varuhi udbovskih arhivov (in drugih skrivnosti) namreč že mislili, da so se izogonili preiskavam največjih kontroverznosti polpretekle zgodovine, je prišla na dan integralna evidenca nekdanje službe državne varnosti z imeni vseh nadzornikov in nadzorovanih ter dodobra prestrašila tiste, ki so bili zanjo odgovorni.
  • Nekaj odkritih zavarovalniških goljufij pa je mogoče najti tudi v policijskih arhivih.
  • Na pisateljevo stoto obletnico rojstva bodo opozorili z oddajo iz bogatega radijskega arhiva.
  • Najpomembnejši del mojega osebnega arhiva v zvezi s temi dejavnostmi je k sreči ohranjen v fotokopijah, medtem ko je mapa z izvirnim gradivom na nepojasnjen način izginila iz omare v moji pisarni na Urbanističnem inštitutu RS med letoma 1990 (ali 1991?) in 1993.
  • V dokumentarec je vključenih tudi nekaj zelo osebnih posnetkov, ki jih niso še nikoli javno predvajali in so del zasebnega arhiva Yoko Ono.
  • Več zgledov ...
  • Velik del družinskega arhiva nastaja na dopustu.
  • Pri folk glasbi gre za izvirne narodne motive, ki so jih glasbeniki izbrskali med ljudmi in v zgodovinskih arhivih, kar pa nima nič skupnega z našim pojmom narodnozabavne glasbe.
  • Time-Warner, ki je propadel z lastnim poskusom integracije tradicionalnih medijev in interneta, je dobil podlago, na kateri lahko razvije interaktivno televizijo, stalno dostopne filmske arhive in elektronske časopise.
  • Od leta 1956 do danes je Jože Zabukošek ustvaril obsežen fotografski arhiv.
  • Veliko sem poslušala njegove zvočne arhive in prebirala njegove tekste.
  • Pri pregledovanju glasbenega arhiva na TV Slovenija sta Marko Prpič in Zvone Tomac našla posnetke Pop godbe, ki je bila leta 1980 posneta in prepovedana.
  • Za uporabo usluge je potreben njihov brezplačen program, ki mimogrede še organizira vaše glasbene arhive.
  • Elektronski arhiv naj bi bil osrednje skladišče dokumentov podjetja, ki nastajajo tako med poslovnimi dejavnostmi in zunaj njih.
  • Svoj digitalni arhiv zato vsakih pet ali največ deset let presnemite na sodobnejše nosilce.
  • Skoraj ne mine dan, da iz zaprašenih arhivov ne bi kdo izbrskal dokumentacije o tem, kako so škofi s tajno plačano odškodnino rešili ugled župnika, ki je nadlegoval dečke, in ga premestili v drugo župnijo.
  • Zgodba, ki smo jo izkopali iz zaprašenih sodnih arhivov, je sicer že nekoliko stara, a zato nič manj zanimiva.
  • Odprtje tajnih arhivov da zunanjim raziskovalcem možnost, da preverijo znanstvene hipoteze, učinkuje pa tudi kot samoosvoboditev.
  • V prostore tajnega arhiva je mogoče stopiti samo z beležko in čisto navadnim svinčnikom, mogoče pa je naročiti tudi fotokopije.
  • Na zanimivi razstavi so pokazali, da so bili člani skozi desetletja izredno aktivni, saj so prav v tem domu pripravili številne koncerte, proslave in gledališke igre, hkrati pa so ohranili tudi bogat arhiv, ki ne priča le o delovanju društva, temveč tudi o zgodovini Trbovelj.
  • Dostopajo lahko do bogatega arhiva izbranih člankov, pravnih predpisov in novosti v predpisih, ki jih tedensko dopolnjujemo.
  • Ves njegov obsežni arhiv je odpeljal trgovec s starim papirjem.
  • Uporabniki imajo tako manj tekočih stroškov (s filmi in podobno), slike lahko kopirajo in pošiljajo po internetu, obenem pa jih lahko tudi obdelujejo in zelo hitro pregledujejo obsežne arhive.
 • PRIDEVNIK1-SAMOSTALNIK0 
  • Poleg že opravljenih nakupov pa CVI skupaj z drugimi resornimi organi letos pripravlja še en obsežnejši projekt: E - arhiv.
  • Pošta Slovenije je predstavila svojo infrastrukturo za elektronsko poslovanje, zasnovano na digitalnem podpisu, časovnem žigosanju in e - arhivu.
  • Osnovno besedilo v spletnem časopisu lahko kadarkoli povežemo s katerimkoli besedilom iz e - arhivov, z že objavljenimi besedili ali katerimkoli besedilom v svetovnem omrežju.
  • Z obveznim e - izvodom vsake knjige bi odpadlo tudi delo in strošek s poznejšo digitalizacijo, kajti mnoge založbe, ne samo tiste majhne, za svoje e - arhive slabo skrbijo in marsikaj nekoč shranjenega na diske, plošče ali diskete je že izgubljeno.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Arhivi komunistične tajne službe bodo odprti tudi za zgodovinarje, ki bodo tako dobili priložnost boljšega seznanjanja z nekaterimi doslej nejasnimi okoliščinami v zvezi z novejšo zgodovino Slovaške in Slovakov.
  • Toda mnoge priče niso smele govoriti in arhivi so bili zaprti.
  • Zaradi stiske s prostorom je arhiv postaje shranjen kar v kletnih prostorih stavbe, ki jih je lani zalila voda, policijska postaja Moste pa je verjetno edina v Sloveniji, ki ima svoje prostore v stanovanjskem bloku.
  • Celoten arhiv pa bo shranjen na kar 800 devedejih ali 5000 cedejih.
  • Na straneh je shranjen tudi arhiv preteklih številk.
  • Njegova zasluga je, da je ohranjen arhiv ljubenskih taboriščnikov, Plesniku gre tudi zahvala za skrbno zbrano nogometno in gasilsko izročilo.
  • Več zgledov ...
  • Škoda je, da je bil arhiv črnomaljskega nogometnega kluba po vojni uničen.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na voljo so garsonjere in petsobna stanovanja. (Foto: arhiv revije Nepremičnine)
  • Poleg tega imamo dostop do arhiva revije »Slovenska vojska« s starimi številkami v obliki PDF, hkrati pa lahko k sebi prenesemo tudi najnovejšo številko.
  • V pomoč vam ponujamo arhive revij od leta 94 naprej. Na voljo so tudi za download v Word formatu (za prenos so stisnjene z v zip).
  • V arhivu muzeja imajo 250 zbirk.
  • V arhivu novic je bila slika vlaka.
  • Podatki in datoteke zbrani na enem mestu - arhiv novic, rezultatov, ratingov, mladinskega šaha ter slovenskih prvenstev.
  • Več zgledov ...
  • Urejanja domačega arhiva fotografij se praviloma vsak amaterski fotograf loti prepozno in premalo premišljeno.
  • Arhiv slik vsebuje nad 2000 umetnin več kot 200 umetnikov.
  • Brskanje po arhivu Dnevnika nam je razkrilo, da je bil v našem časopisu pred petimi leti objavljen članek o Marijinem izginotju.
  • Med številnimi zvočnimi zapisi, ki jih je zadnji čas posnel za arhiv Radia Slovenija, je izbral skladbe, ki tvorijo tehten in zvočno zanimiv prerez sodobnih kompozicijskih tehnik, ki solistu hkrati predstavljajo številne interpretativne izzive.
  • Bo država odprla arhive Udbe in naložila posebnim institucijam, naj raziščejo njeno delovanje?
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • O njem sem iskal podatke v arhivu v Ljubljani, vendar sem tam dobil le pomanjkljive.
  • Naslednje dejstvo je, da je Likar dovolil vpogled v arhive v Gotenici že pozimi leta 1995/96, glede na to, da gre za strogo zaupne dokumente, in je to kaznivo dejanje izdaje uradne tajnosti.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Fotografski arhiv vsebuje okrog 40.000 negativov o znanosti in tehnologiji.
  • Arhivi v tem mestu obsegajo 47 milijonov kartotek o vojnih ujetnikih, koncentracijskih in izgnanskih taboriščih, beguncih in drugih žrtvah vojn, v njih pa se lahko najdejo vsi, ki so bili iskani preko Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega polmeseca.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na Štefanu še danes hranijo arhiv dopisovanja po elektronski pošti, ko so slovenski znanstveniki obveščali kolege v tujini in tudi zahodno javnost o tem, kaj se je tukaj dogajalo.
  • Prirejajo razstave, imajo velik arhiv fotografij in zbirajo različno gradivo o Tibetu in njegovih ljudeh.
  • New York Times in tudi drugi najbolj obiskan »tiskani« spletni medij Washington Post imata recimo plačljive arhive, tako da so njune vesti na ogled le nekaj dni.
  • Odnesli so nekaj tehnične opreme, uničili arhiv in vse studie, namestili eksploziv, streho polili z bencinom ter se skrili pred eksplozijo.
  • Že nekajkrat se je pokazala možnost, da bi lahko arhiv preselili na ustreznejšo lokacijo, vendar so načrti vedno padli v vodo.
  • Dansko ministrstvo za zdravstvo je tudi pozvalo tobačno industrijo, naj odpre svoje arhive, v katerih ima na tisoče dokumentov in raziskav o vplivu cigaret na zdravje.
  • Več zgledov ...
  • Spet smo pregledali stoletni meteorološki arhiv za Ljubljano.
  • Pred odhodom sem dva meseca pregledovala arhive na MZZ o vsebini dela na SE in poročila prejšnjih veleposlanikov.
  • Ni enostavno prebrskati arhiv, vsaj danes ne, ko je nekaj stvari v računalniku, ostalo pa v debelih zaprašenih fasciklih.
  • Z iskalniki je mogoče enostavno prebrskati arhiv objav in letnih poročil ter razvrstiti želene informacije po časovnih in vsebinskih merilih ali po izdajatelju.
  • Sredi leta 2002 naj bi namreč agencija prenehala opravljati posle plačilnega prometa, nato pa bo do konca tega leta imela čas, da uredi svoje arhive, registre in evidence.
  • Poiščite stare družinske fotografije in začnite že končno urejati arhiv.
  • Evropol bo lahko ustvaril arhive tudi o žrtvah in očividcih kriminalnih dejanj pa tudi o vsakomur, ki bi utegnil imeti koristno informacijo o njih.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Svetniki so županu naložili, naj iz občinskega arhiva izbrska podatek o tem, kdaj sta bila sklepa vročena.
  • Kustosi so iz lastnih in drugih arhivov izbrskali poleg bogatega fotografskega gradiva dovolj pretresljivih muzejskih predmetov, ki imajo veliko izpovedno moč, je dejal mag. Štepec, v ospredju pa bo usoda človeka kot žrtve nasilja.
  • Omenjeni trije glasovi oziroma njihovi lastniki so pravi »terenci«, saj kar sami nabirajo stare viže, najraje od ljudskih godcev, kolikor jih je še najti po slovenskih krajih, kakšno pa izbrskajo iz starih arhivov.
  • Fotografije Ansambla Avsenik nismo potegnili iz našega arhiva, temveč je posnetek star vsega štiri dni: v petek zvečer je Slavko Avsenik ob odprtju likovne razstave v Galeriji Avsenik v Begunjah predstavil svoj studijski ansambel s pevko Marjano Mlinar.
  • V podkrepitev je iz policijskih arhivov potegnil zanimiv primer.
  • Razumem je ne, ker si »televizijski človek« in veš, da TV oddaje ne moreš narediti iz »stvari«, ki jih zbira časopis, saj v TV oddajah prevladujejo izjave govornikov, ki jih posnameš ali vzameš iz arhiva ali pa si jih sposodiš na Kanalu A. Scenarijev in snemalnih knjih pa Mladina za zdaj še ne objavlja.
  • Več zgledov ...
  • Menda je celo moja celotna korespondenca treh desetletij izginila iz arhiva.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Za pomoč smo zaprosili dva zgodovinarja, ki sta brskala po arhivih in nova dejstva povezovala s stališči zgodovinske stroke.
  • Doslej je še vsaka vlada brskala po arhivih, vsaka je imela možnost uničiti podatke, ki bi lahko umazali njene člane, in za svoje potrebe presneti podatke svojih nasprotnikov.
  • S klikom na spletno stran si vsak izmed vas lahko na domačem računalniku nemoteno ogleda zamujene aktualne vsebine, brska po arhivu starih oddaj, spozna ekipo ustvarjalcev ali preprosto - s svojimi komentarji sooblikuje 40-minutno četrtkovo srečanje.
  • Kdor bo hotel pobrskati po tajnih policijskih arhivih, bo moral izpolniti poseben obrazec.
  • Morda bi ob tem kazalo pobrskati po arhivu in iz predalov potegniti predloge, ki so bili zelo obetavni, vendar niso naleteli na posluh odgovornih.
  • The Final Flight of the Osiris bo prikazan tudi v kinematografih po vsem svetu pred projekcijo nadnaravne srhljivke Dreamcatcher, ki smo jo med novicami že omenjali (pobrskajte po arhivu ).
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Zbral je dokumente, korespondenco in osebne predmete, jih popisal ter shranil v arhiv škofjeloškega muzeja.
  • Pepel naj bi nato raztresli, le del čeljusti in lobanje so spravili v moskovski arhiv.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Listino hranijo v piranskem arhivu.
  • Katere za Slovenijo pomembne dokumente naj bi našli v beograjskih arhivih ?
  • V arhivu najdete vse članke iz letošnjih Premier.
  • Poleg tega so v arhivu odkrili račune za številne čopiče, ki so jih kupili za pleskanje fasade rimske bazilike.
  • Zato smo v stoletnem meteorološkem arhivu poiskali podatke o najnižji jutranji temperaturi v prvih dvajsetih dneh novembra.
  • Vem, da je v arhivu kar nekaj še neposnetih zanimivih scenarijev.
  • Več zgledov ...
  • Kopije dopisov se nahajajo v arhivu oddelka za zootehniko.
  • Na srečo pa so se številni notni materiali ohranili v arhivu Radia Slovenija.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Povedal je, da razpolaga z bogatim arhivom podatkov, med njimi tudi arhivom devetega korpusa, ki ga je dobil pri ljubljanskem inštitutu za novejšo zgodovino, ga prefotokopiral in shranil v trezorju neke banke.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Izvirnik bi rad obdržal za arhiv.
  • Snemali so že tudi za arhiv RTV Slovenija.
  • Nekoč sem na radio nesel nekaj plošč, da bi jih presneli za arhiv.
  • Za arhiv so zapisali številne nastope, vse letne koncerte, zadnjega so izvedli minuli torek v Veliki dvorani SNG Maribor.
  • Toda ne glede na to, ali slike shranjujemo za arhiv, prikazovanje ali tiskanje, potrebujemo ustrezen program.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Odprtje arhivov in vrnitev trupel mrtvih Albancev pa naj bi bila tudi pogoja za nova pogajanja med Prištino in Beogradom.
  • Pregled arhivov obrambnega ministrstva je pokazal, da ministrstvo dovoljenja za tranzit orožja takšne vrste in količine, kot je bilo najdeno na mariborskem letališču, ni izdalo.
  • Med pregledovanjem arhiva na MORS so ugotovili, da je bila izdelana tudi t. i. delovna različica poročila, in ocenili, da je bila revizorjem računskega sodišča izročena po pomoti oziroma »naključno«.
  • Urejanje arhiva opravljajo delavci OVS kot sestavni del rednih nalog.
  • Na osnovi vsebine arhivov državne tehnične pisarne lahko ocenjujem, da je bila obnova tokrat res celovita in strokovna.
  • Problematika uničenja arhivov o razdeljevanju subvencij in drugih državnih pomoči kmetijstvu dobiva velike razsežnosti.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Mrežni dostop do arhiva člankov ne deluje in dekleta v Dokumentaciji mi prijazno natisnejo, kar bom potreboval v naslednjih dneh.
  • Na Poljskem državljani nimajo dostopa do arhivov nekdanje politične policije.
  • Vsak uporabnik ima tudi dostop do arhiva.
 • SAMOSTALNIK+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Raziskujemo različne dokumente iz slovenskih in avstrijskih arhivov.
  • Do 26. junija si bo mogoče ogledati fotografije, skice, skulpture in dokumente iz zasebnega arhiva.
  • Sojenje se bo nadaljevalo 18. junija, ko bodo zaslišali priči Jožeta Kavalarja in Marka Mlakarja, ki ju včeraj ni bilo, ter pridobili dokumentacijo iz arhiva organizacijskega komiteja Planice, s katero bodo poskušali razjasniti funkcije in pooblastila, ki so jih posamezniki takrat imeli.
  • Vdrli so v mestno hišo in zažgali večino listin iz državnega arhiva.
  • Trditve naj bi temeljile na pisnem gradivu iz arhivov nekdanje obveščevalne službe v Pragi.
  • Japonski kitolovci na fotografiji iz arhiva agencije Reuters dvigujejo kita, ki so ga ulovili v vodah južnega oceana v bližini obal dežele vzhajajočega sonca.
  • Več zgledov ...
  • Knjiga je opremljena s fotografijami iz avtorjevega osebnega arhiva in z njegovim pisanjem nam razkrivajo ozadje, iz katerega se je rodil eden največjih prijateljev otrok človek, ki ga vsi nosimo v srcu, čeprav morda še nikoli nismo slišali njegovega imena.
  • Redakcija se lahko odloči za prilogo slik iz lastnega arhiva.
  • Polurne oddaje slikovito, s pomočjo starih posnetkov in slik iz arhivov prikazujejo dogodke, ki so usmerjali tok zgodovine: poskus atentata na Hitlerja, atentat v Sarajevu leta 1914, boj za Veliko Britanijo leta 1940, prohibicijo in vzpon mafije v dvajsetih letih 20. stoletja, prvi polet leta 1903, izum televizije leta 1925, padec Bastilje leta 1789 in še več.
  • V oddaji bodo uporabili posnetke iz arhiva dokumentacije TV Slovenija, nastopili pa bodo tudi Avsenikov tercet, Mala mestna godba in skupina Orlek.
  • Ko je doma ugotovil, da lahko temu doda tudi naše starejše posnetke iz arhiva založbe, je nastal nekakšen dokumentarec o naši skupini.
  • Že samo namig, da imajo nekateri časopisi podatke iz tajnih arhivov, je minuli teden sprožil pravi preplah.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Brskanje po različnih arhivih pa je tudi sicer osrednja značilnost znanstvenega dela vseh zgodovinarjev.
  • Snemalni proces je pri nastajanju albuma vključeval tudi brskanje po vaših zvočnih arhivih, ki so dandanes verjetno že kar obsežni.
  • Obiskovalcu njihove spletne stani je omogočeno brskanje po arhivu slikovnega in tekstovnega gradiva od leta 1996 dalje (več kakor 350.000 besedil in 80.000 slik).
  • Dodanim dokumentom lahko določimo identifikacijsko številko in jih opremimo z več ključnimi besedami, kar nam pozneje pomaga pri iskanju po arhivu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Za vpogled v arhiv je prosilo že vsaj milijon ljudi.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Najstarejše filmsko gradivo v arhivu so trije kratki filmi Karola Grossmana iz let 1905 in 1906 z naslovi Odhod od maše v Ljutomeru, Na domačem vrtu in Sejem v Ljutomeru.
  • Nedavna raziskava je pokazala, da se slabo piše kar 80 odstotkom gradiva v evropskih arhivih, toliko dokumentov je namreč napisanih s starim črnilom, ki polagoma razžira papir.
  • Policija bi morala imeti ta dokument v arhivu, če ga ni, pomeni, da nekdo uničuje dokumente.
  • Poleg fizične varnosti podatkov v arhivu je za uspešnost tovrstne storitve zelo pomembna varnost pred nepooblaščenim dostopom do njih.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Primer spletne strani je dokaz, da pri nas ravnanje s tajnimi arhivi ni urejeno in jih je mogoče zlorabiti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pisarni, sejno sobo in prostor za arhiv bosta dobila svetovalca za komunalo ter za okolje in prostor.
  • Naredil sem fotografije za plakat in zloženko za županske volitve leta 1998, izdelal novoletni voščilnici, tri razglednice, jim prodal diapozitive za bodočo objavo ter slike za arhiv.
  • Pripravila sta listine za arhiv.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Dokument o tem je shranjen v arhivih italijanske komunistične partije.
  • Kolikor vem, je stvar preprosto v tem, da anketna vprašanja menjajo vsak dan, ostajajo pa shranjena v arhivu in si jih lahko vsak ogleda.
  • Po novi zakonodaji iz decembra 2000 se je obseg dela s strankami precej povečal, kar se vidi ob uradnih dnevih, ko prihajajo po nasvete in informacije, že izvršene meritve, ki so spravljene v našem arhivu, in podobno.
  • Upam, da je to gradivo ohranjeno v arhivu mesta Ljubljana.
Na vrh
 
2.1 v računalništvu
zbirka datotek ali podatkov, shranjenih na računalnik ali na kak drug elektronsko berljiv nosilec podatkov 
 •  
  • Program Winzip omogoča, da datoteke, ki jih ne potrebujete oz. jih uporabljate za arhiv stisnete v eno samo datoteko.
  • Podatke lahko le shranimo v arhiv ali pa jih stisnemo in tako pridobimo nekaj prostora na disku.
  • Drugače je s prikazovanjem vsebine arhivov, kjer se nam odpre okno s seznamom datotek, stisnjenih v izbrani arhiv.
  • Program od uporabnika zahteva geslo, sicer je dostop do vsebine arhiva onemogočen.
  • Olajšano je delo z arhivi na disketah, katerih dolžina presega velikost ene diskete, izboljšan je tudi vmesnik s spletnimi brskalniki, tako da sedaj omogoča prenos stisnjene datoke iz spleta na izbrano mesto na disku in odpiranje z enim samim pritiskom na miško /.../.
  • Delo z arhivi je postalo še bolj enakovredno delu z imeniki.
  • Več zgledov ...
  • ERU v osnovi deluje kot čarovnik, ki vas vodi skozi celoten proces izbire datotek in lokacij za arhiv.
  • Zanimivo je tudi, da je v program dodana protivirusna rešitev eTrust Antivirus, ki prepreči, da bi bile datoteke v arhivu okužene z virusi ali drugimi neželenimi programi.
  • Do lastnosti posamezne datoteke v arhivu dostopimo tako, da jo kliknemo z desno miškino tipko, nato pa se v nastalem izbirniku usmerimo na Lastnosti.
  • Ko se naš projekt razvija, bo kmalu prišlo tudi do situacije, ko bi radi dodali novo datoteko v arhiv.
Na vrh
2.2 o vinu; arhiva
izbor vin, ki so določena za staranje 
 •  
  • Prvi pridelek bo v večini romal v arhiv, drugo leto pa ga bodo že lahko kupili vinogradniki in drugi ljubitelji vina.
  • "Sicer pa večino Lucijinega vina pustimo v arhivu ali pa ga podarimo prijateljem in poznavalcem vinske kapljice," nam je po Lucijini trgatvi povedal solastnik Kupljenovega vinogradništva Vlado Kupljen.
  • Ptujska klet pa v svojih arhivih hrani vino te sorte iz leta 1917, kar je najstarejše vino na Slovenskem.
  • Od leta 1959 spravijo od 60 do 100 steklenic najboljših vin v ta arhiv.
  • Privabljajoči in osupljivi so nekaj kilometrov dolgi hodniki v eni etaži, kar 80 odstotkov lesene posode pod mogočnimi oboki in arhiva z najstarejšim ohranjenim vinom zlata trta 1917 iz Haloz.
Na vrh
pospraviti kaj v arhive/arhiv
 
nehati se ukvarjati s čim, nehati misliti na kaj
 • Zdi se, da mednarodna skupnost vprašanja priznanja držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ še nekaj časa ne bo mogla pospraviti v arhive.
 • Molk, ki je obdal slovenske in hrvaške (nekoliko manj) vladne dvore o tem pomembnem srečanju, ki naj bi po napovedih, vsaj kar se tiče izvršne oblasti, v arhive pospravilo večji del problemov, je odpiral prostor vsem možnim špekulacijam od domnev, da gre za razprodajo državnih in nacionalnih interesov, do zagotovil, da gre za kompromisni sporazum, ki ne bo zadovoljil samo skrajnostnih apetitov.
 • Kitajska bi dokazala, da dejansko zasluži, da se pokol na Trgu nebeškega miru - razlog, da so leta 1989 sankcije sploh uvedli - pospravi v zgodovinske arhive.
 • Na Nogometni zvezi Slovenije kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo tekme z Malto še niso pospravili v arhiv.
 • Ni minilo še toliko časa, da bi tokratno zgodbo pospravili v arhiv, kajti vse skupaj se je zgodilo šele pred dobrim letom, a dogodek zaradi preventive v podobnih primerih vabi k obnovitvi.