WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
arheologija samostalnik
1 znanstvena veda
znanstvena veda, ki se ukvarja z izkopavanjem in s preučevanjem izumrlih kultur 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Podvodna arheologija pa ni omejena le na morja - ostanke starodavnih kultur je moč najti v jezerih, rekah, izvirih in vrelcih.
  • Prav zato je vloga srednjeveške arheologije izredno pomembna pri raziskavi in sami interpretaciji razvoja stavbnega tkiva vse do novoveškega časa.
  • Prvič v zgodovini slovenske arheologije gremo teren pregledat pred kakršnim koli začetkom gradbenih del.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pod njenim vodstvom študentje arheologije izkopavajo ostanke antične vile rustice, kmetije, ki je v prvih stoletjih našega štetja oskrbovala mesto z živežem.
  • Namen rimske papeške akademije za arheologijo je spodbujanje študija arheologije ter antične in srednjeveške umetnostne zgodovine.
  • Na področju arheologije je manj znano obdobje okrog leta 800 in potem, tu je neka praznina, ki naj bi jo še zapolnili.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Novo lokacijo si bodo ogledali strokovnjaki Inštituta za arheologijo Slovenije in Filozofske fakultete, najdeni material pa bodo kasneje verjetno oddali Zavodu za spomeniško varstvo Nova Gorica.
  • Ekipa Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je pred kratkim vrnila iz Grčije, kjer že tretje leto opravlja geofizikalne raziskave na lokaciji antičnega mesta Tanagra.
  • Pokrajinski muzej pod vodstvom direktorice muzeja in kustosinje za arheologijo Irene Šavel opravlja še zadnja izkopavanja v bližini vasi Krog.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Poleg vsega je študiral tudi arheologijo in antropologijo.
  • Kot nameček omenja še arheologijo in pravi, da imamo lužiško kulturo kot dokaz za venetsko teorijo, ker naj bi Veneti nastali v tej kulturi.
  • Na tej podlagi lahko arheologijo uporabljamo po analogiji z zgodovino: zarisujemo meje ljudstev, opazujemo njihove premike, osvajanja, uničenja.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Morda ime zveni malce eksotično, vendar gre preprosto za preučevanje astronomskega znanja in s tem povezanih kulturnih manifestacij v družbah, ki jih sicer preučuje arheologija.
  • Torej se tradicionalna arheologija sploh ni spraševala o teh vidikih?
  • Eksperimentalna arheologija je pokazala, da je bilo za premaknitev povprečnega kipa potrebnih šest do osem družin.
  • Prostorska arheologija pa opazuje razmerja med predmeti oziroma najdišči v realnem prostoru in skuša tako priti do podatkov o tem, kako so bile nekdanje družbe organizirane.
  • Komur arheologija ni posebej prirasla k srcu, se bo najbrž zadovoljil z najlepše ohranjenim delom obzidja na vzhodu mesta in z obema stolpoma na jugu; v enem je TIC, v sosednjem pa se je naselila prijetna gostilna.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Vodnarje privlači daljna preteklost, zato se nekateri ljubiteljsko ukvarjajo z arheologijo.
  • Z arheologijo sem se prvič srečal v študentskih letih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Premik je ravno od pretežno zgodovinskih navezav arheologije kultur k pretežno geografskim navezavam prostorske arheologije.
  • Po konferenci je v večjem delu arheologije paleolitika prevladovalo mnenje, da najdba ni piščal.
  • V slovenščini se zdaj ponujajo temeljne razprave ameriške, britanske in kanadske arheologije spolov, nastale v osemdesetih in devetdesetih letih minulega stoletja.
 •  [diplomirati, magistrirati, doktorirati iz arheologije
  • Leta 1982 je na ljubljanski filozofski fakulteti diplomiral iz arheologije in zgodovine.
  • Nekoč strojnega inženirja Tadeja je tehniška dediščina zanimala od nekdaj, tako da se je, ko so mu rekli, da zaradi menda neustrezne izobrazbe ne more več delati na zavodu za naravno in kulturno dediščino, razjezil in pri skoraj petdesetih letih v Angliji magistriral iz industrijske arheologije.
Na vrh