WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
argumentirati glagol
1 utemeljiti
če ČLOVEK argumentira STALIŠČE ali TRDITEV, ga utemelji z RAZLAGO, ki je logična in podprta z dejstvi, da bi pridobil podporo poslušalcev ali prepričal nasprotnike v razpravi
  • kdo argumentira kaj
  • kdo argumentira kaj s čim
  • kdo argumentira
  KDO/KAJ
   
  • Pri filozofiji v osnovni šoli in gimnaziji se med drugim otroci in mladostniki učijo argumentirati svoja stališča.
  • Da bi lahko argumentiral svojo trditev, si poglejmo, kaj se skriva v dveh izrazih, ki dopuščata zelo različne interpretacije.
  • Trditve, da je bil boj enega tisoča s puškami in nekaj puškomitraljezi oboroženih gverilcev z vojaško silo, ki je obvladala skoraj vso Evropo, brezumen, najbrž ni težko argumentirati.
  • Daljši pogovor z njim bomo objavili jutri, prav pa je, da je selektor že na začetku argumentiral svoje odločitve.
  • Obtoženi Milošević je poskušal argumentirati že znano tezo, da sta Slovenija in Hrvaška sodelovali pri razdiranju federacije.
  • Na rednih zasedanjih bodo zainteresirani dobili možnost za odprto in argumentirano razpravo o vseh pri nas aktualnih temah s tega področja, so povedali na včerajšnji tiskovni konferenci urada za droge.
  • Nevladni aktivist lahko reče karkoli, ocenjuje in obsoja kogarkoli, ombudsman pa mora svoje predloge argumentirati z natančno ugotovljenim dejanskim stanjem in pravnimi argumenti, ki temeljijo na ustavi in kodeksu človekovih pravic.
  • Mislim, da gre v mnogih primerih za nepotrebne zamenjave, v bistvu slabo argumentirane zamenjave.
  • Več zgledov ...
  • Srbi so zahtevali, da mora Brčko ostati njihovo in to argumentirali s trditvijo, da brez Brčkega ni Republike srbske.
  • Svojo odločitev sem argumentiral z dejstvom, da ko enkrat izgubiš kupca, ga ne dobiš več nazaj.
  • kdo argumentira kaj v čem
  LOKACIJA
   
  • Glede ponudbe odstopa pa bi pričakoval, da bo predsednik vlade to vzel na znanje in sočasno predlagal razrešitev, ki bi jo argumentiral v parlamentu.
  • Zakaj sta drugi dve obliki nadzora ostrejši od prve, sem argumentiral v kolumni in tega tu zaradi pomanjkanja prostora ne morem ponavljati.
  • Vse to smo podrobno pojasnili in argumentirali v našem predlogu Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pred vložitvijo naših zahtev EU - ju.
  • kdo argumentira kaj v čem
  • kdo argumentira kaj na čem
  NAČIN
   
  • Dejstvo je, da religije svoja stališča v veliki meri argumentirajo na načine, ki nas prepričujejo, ne da bi predstavili logični dokaz.
  • Na drugi strani pa natoskeptiki delujejo neorganizirano in pri tem svoje poglede argumentirajo na podlagi strahov iz preteklosti, ki imajo bolj malo zveze s sedanjostjo.
  • Okvir civilizacijske enotnosti, ki je bila povezana z izključno nadvlado krščanske religije in univerzalističnega Cerkvenega programa, je zato vseboval celo tonsko lestvico stališč, vrednostnih lestvic in družbenih programov, ki so bila oblikovana in argumentirana na temelju istega gradiva - sv. pisma.
  • Rasistični tekst, napisan v jezi 11. septembra, a argumentiran na izkušnjah in argumentih ene največjih novinark vseh časov.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ponovno opozarjamo na strokovno premalo argumentirane predloge in pomanjkanje dialoga pri dosedanji prenovi osnovne šole.
  • Kljub drugačnim ameriškim razlagam je mogoče dovolj prepričljivo argumentirati, da bi bila za vojaški napad potrebna nova resolucija, ki bi posredovanje izrecno odobrila.
  • Slovenija se pogaja resno in realistično in zahteva prehodna obdobja, ki so utemeljena in dobro argumentirana.
  • Zaradi navedenega se bo moralo delo NS spremeniti, postati bo moralo bolj argumentirano in transparentno.
  • Ne želim bolj poglobljeno argumentirati svoje odločitve.
  • Bučar, ki je pravilno in natančno argumentiral, da predsednik republike ne sme početi tako rekoč nič, če noče kršiti ustave, problem meje med Slovenijo in Hrvaško poenostavlja.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Lahko pa lokalna skupnost ugotovi neskladje z izvedbenim aktom, kar mora argumentirati pri upravnem organu in če je tako, dovoljenja ne moremo izdati.
  • Taktika pogovora je bila takšna: voditeljičina vprašanja so bila vsa po vrsti napadalna, in ker je morala ta slog argumentirati, so bila sorazmerno dolga.
  • Ni pomembno samo, kaj poveš, ampak tudi, kako to poveš in kako znaš svojo trditev argumentirati.
  • Vsakdo ima svoj privid, s katerim poskuša argumentirati svoje nezadovoljstvo.
  • Prav zanimivo je, kako v sanjah poteka pogovor: vsak stavek skušam argumentirati in miselni napor je kar velik.
 • GLAGOL+Odv-zakaj
  • Lahko dobimo zapisnik glasovanja in dokumentacijo, ki je argumentirala, zakaj ste se odločili ravno za te ljudi?
  • Vedno gremo skupaj skozi kartoteke, zdravnik lahko sproti argumentira, zakaj je predpisal to ali ono, kar gre v breme stroškov zavarovanja.
 • GLAGOL+Odv-da
  • Churchill je prvi argumentiral, da sta ponovna združitev in vzpon Evrope mogoča le ob vzpostavitvi partnerstva med Nemčijo in Francijo.
  • V tem sporu tožilstvo argumentira, da je senat glede časovnega okvira procesa preveč nefleksibilen, kar menijo tudi nekateri predstavniki mednarodnih humanitarnih organizacij, ki spremljajo proces.
  • Če potegnemo vzporednico, bi lahko argumentirali, da v Sloveniji referendum o vključitvi v EU zaradi še večje bližine Balkana v bistvu ne bi smel propasti.
 • kdo argumentira kaj z dejstvi/dejstvom
  • Svojo odločitev sem argumentiral z dejstvom, da ko enkrat izgubiš kupca, ga ne dobiš več nazaj.
  • Vse, kar je napisano, avtor argumentira z dejstvi, ki so številnim znana ali se vsiljujejo kar sama od sebe.
 • kdo  [dobro, strokovno argumentira stališče
  • To je eden pomembnejših vidikov prava, namreč vprašanje, kako dobro se z metodami interpretacije argumentira neko stališče.
  • Svoja stališča smo predlagatelju strokovno argumentirali in predlagali rešitve prav v tem smislu.
 • kdo je pripravljen argumentirati kaj
  • Svoje stališče je pripravljen strokovno argumentirati in zagovarjati tudi na sodišču.
  • Vse svoje izjave sem pripravljen argumentirati, čeprav je omenjen samo delček tistega, kar se je dogajalo in se še dogaja.
 •  [pojasniti, predstaviti in argumentirati
  • Stališča mu morajo pojasniti in argumentirati minister za delo Roberto Maroni, voditelji vseh treh sindikalnih central in voditelji industrijske zbornice.
  • Žal Dolenc ni več želel govoriti z nami, da bi sam pojasnil ali argumentiral svojo trditev, sprva pa se ni mogel spomniti letnice, kdaj je diplomo opravil.
  • Nosilec javnega poblastila mora vsak predlog ali odločitev, vezano na reševanje skupnih oziroma državnih problemov, predstaviti in argumentirati v določeni javni obliki.
Na vrh