WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
argument samostalnik
1 utemeljitev
utemeljitev, s katero skuša človek koga o čem prepričati 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prav bi bilo, da investitorje zavrnejo s tehtnimi argumenti.
  • Američanom kljub vsemu še ni zmanjkalo prepričljivih argumentov.
  • Moram reči, da nimam ne trdnih argumentov za niti trdnih argumentov proti.
  • Za zavrnitev takšne ponudbe moraš imeti zelo močne argumente.
  • Ob volitvah so ekonomski kazalci glavni politični argument.
  • Pahor pa je dodal, da si bodo prizadevali doseči dvotretinjsko podporo temu modelu, saj imajo zanj racionalne argumente.
  • Več zgledov ...
  • Vojaki in vojaški strokovnjaki pa imajo poleg upravičevanja napadov na civilne cilje na zalogi še zadnji in kronski argument.
  • Preprosto ni pripravljen slišati tudi druge strani, če že ne nasprotnih argumentov.
  • Kvalitetna izdelava in dober občutek pri tipkanju sta še dodatna argumenta za nakup.
  • Poglavitni argument za volilno zmago obojih je bila samostojna država kot tisto, kar bo nova oblast dala novega od sebe.
  • Konec vojne in zagotovitev varnosti v državi utegneta biti za zdaj zadostna argumenta.
  • Za mojo odstavitev septembra 2000 ni bilo nobenega strokovnega argumenta.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Argumenti za uvedbo nalepk so enako lovski kot vladno letalo za prevoz ranjencev.
  • Menda se za delo v gozdovih zanimajo tudi številni obrtniki, smo slišali med argumenti za takšno odločitev.
  • Poljčane so med tistimi skupnostmi, ki imajo veliko argumentov za ustanovitev svoje občine.
  • Ni nemogoče, da mi bodo skušali kaj podtakniti, da bi to v javnosti predstavili kot utemljen argument za mojo morebitno razrešitev.
  • Drugi argument za ohranitev elektronskih baz podatkov je bilo opozorilo, da bi izbris teh baz podatkov lahko prikril nepravilnosti v delu odhajajoče administracije.
  • Uspešno posredovanje Nata, ki je prineslo mir in relativno stabilnost v našo neposredno soseščino, je močan argument za vključitev v zavezništvo.
  • Več zgledov ...
  • Tu se zopet znajdemo v situaciji, ko je na trgu približno toliko mnenj in argumentov za nakup kot za prodajo.
  • Ob branju knjige C. Renfrewa je jasno, da argumente za tovrstne teze povzema predvsem iz lingvistike, manj pa iz arheologije.
  • Svojih pravic ne želimo uveljavljati na silo, saj smo prepričani, da imamo dovolj tehtnih argumentov za prepričevanje širše javnosti.
  • Moj argument za Nato je protiamerikanizem: če si proti sedanji unilateralni aroganci ZDA, potem boš več naredil v Natu kot zunaj!
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  • Vi se s to trditvijo ne strinjate. Kot argument navajate citat z 18. strani omenjene knjige, ki po vašem mnenju dokazuje, da je bil sedanji minister pred petimi leti "proti uvedbi posebnega predmeta o religijah"
  • Kot argument navajamo podatek, da smo na to področje v zadnjih petih letih v povprečju vložili več kot 12 odstotkov prihodkov podjetja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Seveda pa vedno sprejemam debato in argumente, čeprav se v tem primeru ne strinjam z argumenti nasprotnikov vstopa v Nato.
  • Trdim, da so argumenti zagovornikov akumulacijskega jezera pod Bledom lažni.
  • O tem se je mogoče prepričati na osnovi pregleda šolske zakonodaje zahodnih demokracij kot na osnovi analize argumentov predlagateljev takšnih posebnih zbirk podatkov.
  • Kdaj bo odločila, kje bo nova gimnazija, še ni jasno, čeprav bi pričakovali, da bo njena odločitev temeljila predvsem na argumentih stroke, ki je doma na njenem ministrstvu.
  • Tako ugajanje zahtevam upokojencev je seveda oslabilo argumente vlade tudi nasproti zahtevam študentov.
  • Poudaril je, da se mu pri nekaterih argumentih ministrstva za zdravje zdi, da to kritizira samo sebe.
  • Več zgledov ...
  • Zdi se, da je srbska politika zelo dolgo temeljila na povzdigovanju argumentov moči.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Komisija je nato po tehtanju argumentov in poslušanju mnenj izbrala štiri nominirance.
  • Drugi ocenjujejo, da želi župan stvari umiriti, saj bi se lahko zgodilo, da bi ob soočenju argumentov obeh sprtih strani barka potonila skupaj z vsemi udeleženimi.
  • Za uspešno učenje je potrebno sporazumevanje z drugimi, soočanje argumentov v skupini, primerjanje zamisli.
  • Zgodovina nas je naučila, da pomanjkanja argumentov ni mogoče nadomestiti s hrupom.
  • Tako je že danes bolj ali manj jasno, da bodo v igri bolj argumenti moči kot moč argumentov.
  • Ena gospa je rekla, da ne ve, ali stoli pod novomeškimi svetniki tako škripajo pod težo argumentov ali riti.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Pri 20 odstotkih ljudi argument ne zaleže, ker jim preprosto ni mar za druge.
  • Na delovnih mestih se sodelavci tej temi raje izognejo - da ne bo prepira, saj strpen pogovor ni mogoč, ker racionalni argumenti ne zaležejo.
  • Odločitev sveta SKD kaže, da so prevladali argumenti za vztrajanje v vladi.
  • Kakorkoli že, kritikov jedrske energije ne prepričajo niti tehnični niti ekonomski argumenti.
  • V vrsti javnih razprav argument o koncu civilizacije ne vzdrži.
  • Deloma je temu tako tudi zato, ker obstajajo dobri strokovni argumenti.
  • Več zgledov ...
  • Matere v starosti 75 ali 80 let naj bi otrokom v puberteti ne mogle nuditi ustrezne vzgoje, ker so prestare, se glasi argument proti.
  • Svojega razreda mi ni treba spraševati, ali se jim ti argumenti zdijo prepričljivi.
  • Poleg tega se mi volilni sistem kot razlog za razdružitev ni zdel sprejemljiv argument.
  • Drugi, veljavnejši argument pravi, da je Unprofor utemeljen na napačni postavki, da se vojskujejo samo »divjaki«.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Dejstvo pa je, da bo morala bodoča vlada občasno pozorno prisluhniti argumentom parlamentarcev.
  • Skoraj nihče ni verjel argumentom, da se z njimi bojujejo za varstvo okolja in proti tihotapcem bencina.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zagovorniki ene ali druge metode navajajo vsak svoje argumente.
  • Arhitekti so poudarjali, da potrebujejo svojo zbornico in temu v prid nizali argumente.
  • David Hume je v svojih Dialogih o naravni religiji navedel vsaj dva argumenta zoper teleološki dokaz.
  • Zelo mi je žal, da nisem imela možnosti sodelovati na sejah, kjer bi lahko svetnikom predstavila vse argumente za soustanoviteljstvo.
  • Sveti sinod je pristojni komisiji leta 1992 potem v resnici naročil, naj podrobno pretehta vse argumente za in proti.
  • Ni pametno pri razmišljanju o projektih dolgoročnega pomena upoštevati le trenutne argumente.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Namige o sumljivih poslih jemljem z rezervo, vse dokler ne bodo podkrepljeni z resnimi argumenti.
  • Enako zahtevo po prehodnem obdobju postavljamo do EU tudi na področju premij za ovce in koze ter jo utemeljujemo s podobnimi argumenti.
  • Za pomemben pogovor se morate dobro pripraviti in svoje trditve podpreti z argumenti.
  • Sicer pa bom svoje mnenje vedno branil, dokler mi kdo ne bo postregel z dovolj močnimi argumenti, da bi ga bilo vredno spremeniti.
  • V Boga človek lahko verjame ali pa vanj ne verjame, in ne enega ne drugega se ne da utemeljiti z argumenti, dokazi ali podobno kalkulacijo.
  • Za znanost, kjer moramo kritike zavračati z argumenti in ne z diskvalifikacijami, je takšna reakcija precej nevsakdanja.
  • Več zgledov ...
  • Ko se je začela vojna, sem se kot prostovoljec prijavil v francosko armado, a me je ta zavrnila z argumentom, da ima dovolj vojakov.
  • Slovenija pod nobenim pogojem ne bo popustila in mislim, da smo sogovornike uspeli prepričati z argumenti.
  • Vlada podpira gradnjo sežigalnic in to svojo odločitev je tudi dr. Jani Zore že večkrat zagovarjal z argumenti.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Nenehno jadikovanje evroskeptikov ni konstruktivno, če ne navedejo svojih argumentov v luči te nove EU.
  • Predlagam torej, da v znanosti ne upoštevamo samo argumentov, ki so seveda temeljni in najpomembnejši, ampak začnemo razumevati tudi druga človekova spoznanja.
  • Vaš odgovor sem natančno prebrala, vendar v njem nisem našla argumentov, ki bi potrjevali vaše očitke.
  • Tako zelo ste zaverovani v svoj prav, da sploh ne slišite argumentov, ki vam jih ponujajo drugi.
  • V nekaterih strokovnih krogi za ministrovo odločitev ne najdejo strokovnih argumentov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2brezosebno
   
   
  • Nimam se namena spuščati v polemiko s tistimi, ki znajo samo še žaliti, ko jim zmanjka argumentov.
  • Američanom kljub vsemu še ni zmanjkalo prepričljivih argumentov.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Za predlog za izjemno napredovanje mora imeti ravnatelj kajpada dovolj argumentov.
  • Proti takemu stališču je mogoče najti kar nekaj argumentov.
  • V prid takšni razlagi govori več argumentov.
  • Na koncu jim je skorajda pri vseh vprašanjih ostalo veliko več utemeljenih argumentov proti Natu kot pa zanj.
  • Evropski partnerji imajo zdaj veliko manj argumentov za obtožbe o prisotnosti ksenofobov v bodoči vladi.
  • Nasprotniki prodaje bank so že navedli precej argumentov, zakaj vlada tega ne bi smela narediti.
  • Več zgledov ...
  • Ravnateljica gimnazije pa ima še vedno vrsto argumentov proti.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ogburn sicer vneto dokazuje, da so bile vse te drame napisane že veliko prej, vendar njegovi argumenti niso preveč prepričljivi.
  • Ti argumenti niso več prepričljivi, celo več, le še podžigajo jezo nasprotnikov takega lova.
  • Njegovi argumenti so bili vedno prepričljivejši in pametnejši od drugih.
  • Njihov argument je seveda preprost: zakaj bi vlagali v otok, če ne vedo, ali bodo njegovi lastniki.
  • Zanimiv je tudi ponavljajoči se argument, da bodo možnosti za delo privlačile množice.
  • Kako močni bodo ti argumenti pri pripravi sprememb zakona, pa trenutno še ni mogoče reči.
 • argumenti v podporo  [čemu
  • Kljub temu pa je možno najti argumente v podporo stališču, da imata obe teoriji ideološko podlago.
  • Sindikalisti so se nato napotili pred Cankarjev dom, kjer so udeležencem okrogle mize razdelili argumente v podporo gradnje TET3.
 • argumenti so na strani  [koga
  • Z akademiki se je težko kosati, čeprav imaš vse argumente na svoji strani.
  • Predlog smo sprejeli, čeprav ocenjujemo, da so pravni argumenti na naši strani.
 • argument v pogajanjih s  [kom
  • Prednost pred Hrvaško v procesu povezovanja in odnos do evroatlantskih struktur sta bila vsa prejšnja leta pomembna argumenta v pogajanjih, ki, žal, niso končana.
  • Naši argumenti v pogajanjih zato niso bili za lase privlečeni in ni šlo za izsiljevanja,« pravi Peter Vrisk, predsednik kmetijsko - gozdarske zbornice.
 •  [odločati, pripravljati kaj na podlagi argumentov
  • Temelj bo sporazumevanje, prepričevanje in dogovarjanje na podlagi argumentov.
  • Kljub temu se bodo ljudje na referendumu odločali na podlagi argumentov in alternativ.
 • argument moči (in ne moč argumentov)
  • V tej razpravi je argument moči ves čas vsaj toliko pomemben kot moč argumentov.
  • Iz še neznanih vzrokov v Sloveniji še vedno več veljajo argumenti moči kot moč argumentov.
 • argumenti za in proti
  • Mislim, da je zelo zdravo, da imate o tem vprašanju javno debato, javnomnenjske raziskave in da seznanjate ljudi z argumenti za članstvo v Natu in proti.
  • Glavni argumenti za in proti so znani, najbolj izpostavljeno pa je zagotovo vprašanje stroškov.
  • Spoštovani, vsi argumenti za in proti organizaciji državnega tožilstva so bili že navedeni v obravnavi v Državnem zboru, ko se je prvič, drugič in tretjič obravnaval zakon o državnem tožilstvu.
 • argumenti in  [protiargumenti, dokazi, dejstva, razlogi, stališča, mnenja, podatki, predlogi /   [protiargumenti, dokazi, dejstva, razlogi, stališča, mnenja, podatki, predlogi in argumenti
  • Polemika o spremembah zakona se nasploh zelo vrti okrog nebistvenih argumentov in protiargumentov.
  • Tega so sposobni le razgledano široki, samozavestni in zdravo trmasti ljudje, z modrostjo sprejemanja in tehtanja argumentov in protiargumentov, razmišljanja o njih.
  • S trditvami pisca se na POP TV nikakor ne strinjamo in tako želimo javnosti predstaviti resnična dejstva in argumente v zagovor očitkov.
  • Vse to so razlogi in argumenti za ohranjanje delavskih predstavnikov v nadzornih svetih.
 •  [kar nekaj, precej, več argumentov govori v prid  [komu/čemu
  • Klemen Lavrič je v teh dneh kot vroča žemljica. V njegov prid govori veliko argumentov, od mladosti, izvrstne strelske forme do dejstva, da se je na lestvici strelcev druge nemške lige povzpel že do tretjega mesta in je iz igre dosegel enako število zadetkov kot Lukas Podolski iz Kölna in Abdelaziz Ahanfouf iz Duisburga.
  • Toda Prirodoslovnemu muzeju v prid govori kar nekaj argumentov.
  • Vendar govori kar nekaj argumentov v prid uporabnosti kataloga na zgoščenki.
  • Proti odlašanju z ustanovitvijo tretje univerze na Primorskem govori veliko argumentov.
 •  [kar nekaj, precej, več argumentov govori za  [kaj
  • Za obe tezi govori precej argumentov in analiz, med drugim tudi ruskih strokovnjakov.
  • Za mirovništvo govori več argumentov, nenazadnje račun.
 • biti brez argumentov
  • Mar mislite, da bi vam mahal pred nosom s svojimi notarskimi zapisi, če bi bil brez argumentov.
  • Naši pogajalci torej nikakor niso brez argumentov in možnosti, da popravijo grenak priokus prvih izračunov.
  • Zato je biti brez argumentov včasih bolj pametno, kakor imeti ne vem koliko neumnih.
  • Brez stoodstotnih argumentov je pač težko podajati sklepe in mnenja.
Na vrh
 
1.1 utemeljen razlog
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zanimiv je bil argument Leniča, da je pogled obeh družb širši od cene, ki bi jo lahko iztržili za delnice Leka.
  • Ko gre za Francijo, je vprašanje, kako močni so argumenti za njeno izločitev iz skupine, kjer je referendum sredstvo demokracije v rokah dr avljanov.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vedno več je povodov za sum v možnost uspeha globalizacije nasploh kot argumentov za trditev, da bo ta proces vendarle nekoč končan.
  • Ne iščem argumentov proti, samo rad bi slišal resne argumente za vstop v Nato.
  • Argument za zavrnitev je bil, da je vsak učenec seznanjen s pogoji za vpis v srednjo šolo že pred izvajanjem teh preizkusov, saj so pogoji objavljeni v razpisu za vpis.
  • Brez tega tudi sicer ne bomo moderna država in to je naš glavni argument za članstvo v Uniji.
  • Obseg zaščitnih izkopavanj, ki je v zadnjih letih brez dvoma impresiven, prav gotovo ni argument za ukinitev temeljnih raziskav.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  • Tudi sedanji nasprotniki članstva v OZN navajajo kot glavni in edini argument v predreferendumski kampanji prav švicarsko nevtralnost.
  • Ključno vprašanje seveda je, kdaj je časovna stiska opravičljiva, da se sme uporabiti kot argument za izognitev javnemu razpisu.
  • V obrazložitvi so kot argument za ta sistem navedli socialno pravičnost.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Zelo malo držav pa je pokazalo razumevanje za ameriški argument, da je Irak nevarnost za ves svet.
  • Prepričani smo, da imamo dovolj znanja in argumentov, da nam bodo verjeli tudi domači pivci.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-zakaj 
  • Vi pa nam niste nikoli uspeli dati trdnega argumenta, zakaj se bojite našega predstavnika.
  • Zbrali so podpise proti temu, na protestnem zboru pa tudi argumente, zakaj tej potezi nasprotujejo.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Prav krajša sodna praksa je eden od argumentov proti izbiri tega sodišča.
  • Politična elita je po eni strani odrekala legitimnost argumentom proti vstopu v Nato.
 • biti eden  [od, izmed argumentov za  [vstop, gradnjo / biti eden  [od, izmed argumentov proti  [vstopu, gradnji
  • Eden od argumentov proti vstopu v Nato je tudi ta, da kot nevtralni nismo zanimivi za mednarodni terorizem.
  • Eden izmed najmočnejših argumentov proti gradnji na tem mestu je bil, da tukaj močno piha.
Na vrh
2 vrednost
matematika
neodvisna spremenljivka, od katere so odvisne druge vrednosti 
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK0 
  • Vsem je potrebno kot argument podati veljaven številski izraz.
  • Funkcija Exp vrne števila, ki jih dobi, s potenciranjem osnove je (približno 2.718282) s številom, ki je podano kot argument funkcije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Funkcija Asc vrne kodo prvega znaka niza (od 0 do 255), ki je podan kot argument funkcije.
  • Mogoče je tudi, da ste kot argument funkcije ali formule uporabili imenovano celico, katere ime ste napisali napačno.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  •  [vnos argumentov
  • Prednost tega orodja je možnost izbire funkcije iz seznama in majhna verjetnost napake pri vnosu argumentov.
  • Paleta za vnos argumentov je prekrila celice, ki jih moram ob vnosu funkcije nujno videti.
Na vrh