WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
arbiter samostalnik
1 razsodnik
pravo
kdor je uradno izbran za presojanje argumentov obeh vpletenih strani in za podajanje končne odločitve 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rešitev vseh teh vprašanj pa seveda ne bo odvisna od odločitve kakšnega nevtralnega mednarodnega arbitra, ampak predvsem od gospodarske in politične moči posameznih držav.
  • Vi boste na referendum šli dejansko kot nevtralen arbiter.
  • Skratka, vsi že vnaprej vedo, da smo popušili, čeprav smo se le zmenili, da bodo nevtralni arbitri odločili, kdo ima prav.
  • Vprašanje je le, kaj in kdaj bodo neodvisni arbitri razsodili in kako bo vmesni čas vplival na poslovanje elektrarne ter odnose med solastnicama JEK.
  • Pri arbitraži pa morata obe sprti strani vnaprej pristati, da bosta sprejela predlog neodvisnega arbitra ali arbitražnega senata.
  • So pa včeraj pri GDL povedali, da so pripravljeni sprejeti neodvisnega arbitra, ki bi posredoval v plačnih pogajanjih med njimi in delodajalci DB.
  • Več zgledov ...
  • V sporazumu so navodila bodočim arbitrom kaj, kako in na kakšen način naj reši problem.
  • Za primerjavo si vzamte predsednika države, ko bodočemu arbitru predlaga, da je to častna funkcija.
  • Pomembneje kot to, kdo je za imenovanje slovenskega predstavnika v arbitražnem tribunalu pristojen, je po Pahorjevem mnenju dobiti glede bodočega arbitra soglasje znotraj slovenske politike.
  • Hrvaška vlada včeraj še ni določila morebitnega arbitra, so pa v vladni komisiji za meje in v drugem vladnem posvetovalnem telesu svetu za meje prepričani, da bi arbitraža morala biti zavezujoča.
  • O ugibanjih v zvezi z imeni morebitnega slovenskega arbitra je predsednik izjavil, da je bilo to vprašanje že zgodaj deležno nepričakovano velike pozornosti javnosti.
  • Predvolilni čas kar kliče po tem, da bi na slovensko-hrvaške mejne spore pogledali nekoliko od strani in razmislili, kako bi jih videli morebitni tuji arbitri.
  • Tu je tudi evropsko strokovno združenje REMA, v katerem je ta hip nekaj čez šestdeset evropskih festivalov in ki je najvišji možni arbiter.
  • Kot možen arbiter iz Slovenije se je doslej omenjal ustavni sodnik, nekdanji profesor in diplomat Ernest Petrič.
  • Nastal je vtis, kakor da predsednik Mesić drugače kot Sanaderjeva vlada podpira slovensko pobudo (v nekaterih minulih predlogih je dejansko omenjal Badinterja kot možnega arbitra ).
  • Pri vprašanju glede stroškov slovenskega arbitra ste rekli, da je to domovinsko dejanje in pričakujete, da bo izbranec to opravil brezplačno.
  • Z MZZ so sicer za 24ur.com sporočili, da postopek izbire slovenskega arbitra še ni stekel.
  • Predsednik Türk je mnenja, da pri izbiri slovenskega arbitra ni potrebno hiteti.
  • Dokler bo to v uradni obrazložitvi vlade, se bo ne samo Hrvaška , ampak vsak morebitni mednarodni arbiter lahko na to skliceval.
  • Saj se ga bo SDS kmalu naveličal, pa sem mislil, da ga predlagamo za hrvaškega arbitra.
  • Še Hrvaški arbiter bi podlegel njenim čarom, samo pogledala bi ga lepo in bi bil Piranski zaliv naš.
  • Sodeloval je kot izbrani arbiter v nekaj postopkih pred ad hoc arbitražami.
  • Arbitražni sporazum je sporazum, kjer bodo izbrani arbitri na podlagi stanja, argumentov, predvsem zgodovinskih, določili mejo.
  • Popolnoma drugo zgodbo, ki spominja na čase religijskega definiranja realnosti, pa najdemo v parcialni uredniški politiki slovenskih medijev, ki s škarjami in platnom izbranih športnih arbitrov kroji domnevno avtentično in edino pravilno klasifikacijo športnih in nešportnih vsebin.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže je pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže.
  • O zahtevi sveta delavcev za imenovanje delavskega direktorja, o pritožbi zoper sklep volilne komisije o neveljavnosti volitev članov sveta delavcev, o predlogu za razveljavitev volitev članov sveta delavcev ter o predlogu za imenovanje arbitra ali predsednika arbitraže odloči sodišče brez obravnave.
  • Formalni rok za imenovanje nacionalnega arbitra je en mesec po podpisu hrvaške pristopne pogodbe z Unijo.
  • Najbolj prozoren je npr. ugovor, češ da bo razsodba arbitrov »določila rešitev enkrat za vselej«.
  • Določa tudi spoštovanje stanje na dan 25. junija 1991 in da noben enostranski dokument po tem datumu nima nobenega pravnega pomena in ne prejudicira razsodbe arbitrov.
  • Tudi mi bi lahko risali in Istro dodali kot sestavni del Slovenije, pa nebi vplivalo na razsodbo arbitrov.
  • Več zgledov ...
  • Iz istih razlogov lahko zahtevata izločitev arbitra tudi stranki.
  • To je zelo resen vidik, kajti v mednarodnih arbitražnih pravilih, ki veljajo tudi za to arbitražo, obstajajo določbe o možnosti izločitve arbitra.
  • "Etična dimenzija je pomembna, saj obstajajo tudi možnosti za izločitev arbitra," je dejal.
  • Vse to ne omogoča lahkega dogovora o izbiri arbitra, predmetu spora, načelih reševanja in obveznih učinkih arbitražne rešitve.
  • Pri izbiri arbitra bo potrebno upoštevati zakon o predlaganju kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč.
  • Dobra včerajšnja odločitev slovenskega predsednika vlade je, da je ustavil odločanje o izbiri arbitra.
  • Za arbitražo pa je nasprotno značilno, da odločitev arbitra ni odvisna od soglasja strank.
  • Če bi bil arbitražni sporazum sprejet, bi nam po odločitvi arbitrov v najboljšem primeru omogočili služnostni prehod preko hrvaških teritorialnih voda do mednarodnih voda.
  • Živeli mediji, jaz bom raje počakala na odločitev Arbitrov, da ne bom meglo mešala.
  • Takrat bosta med drugim imeli državi 30 dni časa za določitev arbitrov in eno leto za pripravo memoranduma.
  • Turk izredno rad napenja svoje mišice,to je dokazal pri določitvi arbitra.
  • Sedaj pa je problem določitve arbitra, kje vam je logika, torej gre pri arbitražnem sporazumu za nateg in se bo določevalo po mednarodnem pravo in izključno po njem ne kakršnakoli odstopanja.
  • Vse kar danes govorita predsednika Vlad v ničemer ne vpliva na delo in odločanje arbitrov.
  • Kranjc se s Šiškom ne strinja in zatrjuje, da hrvaški vstop ne spremeni načina odločanja arbitrov.
  • Drenikova z zunanjega ministrstva je ovrgla tudi teorijo o "vrstnem redu" odločanja arbitrov, torej najprej meja in šele nato stik in tako naprej.
  • Kot je dejal, je nato sledila zanimiva razprava o smeri izbora arbitra, ki jo bodo nadaljevali v skupinah.
  • Kot vidite, zelo resno opozarjam na aspekte postopka v zvezi z izborom arbitra.
  • Dodala je, da razprava glede kriterijev in profila pri izboru arbitrov še traja in da je o konkretnih imenih še prezgodaj govoriti.
  • Minister, pristojen za delo, določi listo arbitrov na predlog reprezentativnih sindikatov in združenj delodajalcev.
  • Če je v družbi ustanovljena stalna arbitraža, svet delavcev in delodajalec imenujeta listo arbitrov, ki sodelujejo v posameznih arbitražah.
  • V skladu z navedenim določilom je prvostopenjsko sodišče iz liste arbitrov (objavljene z Odredbo v Ur. l.
  • Vodja slovenske diplomacije je tudi dodal, da je komisar Rehn že pred poletjem predlagal seznam arbitrov, pripravljen prav za arbitražno sodišče.
  • Institucionalna arbitraža ima vnaprej določena postopkovna pravila, seznam arbitrov in nemalokrat tudi fizične prostore.
  • Kot je dodala, je treba še pred ratifikacijo sporazuma zahtevati, da Hrvaška da soglasje k seznamu arbitrov.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Dokler ne bi razsodili arbitri, bi bil dogovor v tem primeru neveljaven.
  • Arbitri so razsodili , da je Javornikova kršila protidopinška pravila IAAF, in odločili, da atletinja ne sme nastopati dve leti, rok pa je začel teči 11. junija 2008.
  • Ravno zaradi takih bedastih zahtevkov je prav da o vseh okoliščinah razsodijo arbitri.
  • Poudarja, da slovenska pot proti odprtem morju ni vprašljiva, arbiter bo določil le način.
  • Kdor se zanaša na samo na to,kaj bodo določili arbitri,je milo rečeno nor!
  • Mejo bo pa določil arbiter in hvala bogu, da nimajo tudi tu politiki glavne besede.
  • Več zgledov ...
  • Ko bojo odločali arbitri, takrat ne bo ne Pahorjeve, ne Kosorjeve vlade več.
  • Men se zdi, da obe strani vedo, kako bodo odločali arbitri.
  • Sploh pa bodo o meji odločali arbitri , ki komaj vejo kje Slovenija je.
  • Argumenti so dobri in upravičujejo našo samozavest, da jih bodo upoštevali tudi arbitri.
  • Žbogar vztraja, da enostranske izjave arbitri ne bodo upoštevali .
  • Vendar do tega ne bo prišlo, ker arbitri upoštevajo AS, ki je osnova.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • S predlogom o začetku arbitražnega postopka mora tisti, ki je sprožil postopek, imenovati tudi svojega arbitra.
  • Stranko, ki je po pogodbi o arbitraži dolžna imenovati arbitra, lahko nasprotna stranka pozove, da ga imenuje v petnajstih dneh in da jo o tem obvesti.
  • V 15 dneh po uveljavitvi sporazuma bosta državi s seznama evropske komisije izbrali predsednika ter dva člana arbitražnega telesa ter imenovali še vsaka svojega arbitra.
  • Tožeča in tožena stranka sta glede na določbo točke 11.6 Splošnih pogojev določili vsaka svojega arbitra - tožeča stranka, tožena stranka.
  • Hrvaška vlada včeraj še ni določila morebitnega arbitra, so pa v vladni komisiji za meje in v drugem vladnem posvetovalnem telesu svetu za meje prepričani, da bi arbitraža morala biti zavezujoča.
  • Naj določi arbitra opozicija, ki ima toliko idej in da bo jim lažje pri srcu, da so sodelovali tudi oni.
  • Več zgledov ...
  • Najprej vsaka izmed strank po lastni presoji izbere arbitra, pri čemer strinjanje nasprotne stranke z izbiro ni potrebno.
  • Možna je tudi ad hoc arbitraža, pri kateri vsaka stran izbere svojega arbitra.
  • Najprej si bosta morali obe državi v okviru sekretariata za energetsko listino izbrati svojega arbitra.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kot pravni teoretik in praktik se je uveljavil v mednarodnih gospodarskih krogih pri mednarodni trgovinski zbornici in kot arbiter mednarodne arbitraže .
  • Izrazil je dvom, da bi lahko prišlo do spremembe Zakona o sodniški službi, in da bi zaradi enega arbitra mednarodne arbitraže spremenili ves sistem.
  • Pod svoj domet ne uvršča le imenovanj sodnikov mednarodnih sodišč, temveč praktično vseh mednarodnih pravosodnih teles oziroma organov ter celo morebitnih arbitrov mednarodnih arbitraž (tretji odstavek 1. člena).
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Arbitražni sporazum je bil na referendumu potrjen, zdaj pa Slovenijo čaka odločitev o tem, kdo bo njen arbiter v petčlanskem arbitražnem tribunalu .
  • Bistveno sporočilo včerajšnjega srečanja predsednika države Danila Türka z novinarji je bilo, da je še veliko prezgodaj govoriti o slovenskem arbitru v petčlanskem arbitražnem tribunalu , ki bo razsojal o poteku slovensko-hrvaške meje na morju in ...
  • Konec prejšnjega tedna se je med Türkom in Pahorjem zaostrilo pri imenu in priimku bodočega slovenskega arbitra v mednarodnem arbitražnem tribunalu , ki bo odločalo o meji med Hrvaško in Slovenijo.
  • Z zakonom naj bi uredili postopek za imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč in arbitrov v mednarodnih arbitražah , saj ne gre samo za sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, temveč tudi za mednarodna kazenska sodišča in druga sodišča, kjer je sodelovanje predstavnika naše države določeno z mednarodno pogodbo ali drugim mednarodnim aktom.
  • Ustavni sodnik, ki bi ga mnogi radi videli kot slovenskega arbitra v arbitraži Slovenije in Hrvaške, bo le prvi med enakimi na ustavnem sodišču.
  • Opozicija ni najbolj navdušena nad Ernestom Petričem kot slovenskim arbitrom v arbitraži o meji s Hrvaško.
  • Več zgledov ...
  • Za mednarodno trgovinsko arbitražo pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu pa je bil pogosto arbiter v raznih mednarodnih trgovinskih sporih .
  • Osnovna izbira bo mogoča med sodiščem in arbitražo, ki sta kljub razlikam v samem postopku povsem enakovredni obliki reševanja sporov glede končnega učinka pravnomočne in zavezujoče odločitve sodnika ali arbitra v sporu .
  • Specializiran je za gospodarsko pravo, zadnjih sedem let pa je tudi arbiter v gospodarskih sporih .
  • Vsaka pogodbenica bo nosila stroške svojega arbitra v arbitražnem postopku ; stroške predsednika in ostale stroške si bosta pogodbenici enakopravno razdelili.
  • Prav tako je ta arbiter v postopku zamenljiv ni večen kot 28 komisarjev EU.
  • To interpretacijo bo zagovarjal tudi slovenski arbiter v arbitražnem postopku , s pomočjo pravnikov pa jo bo Slovenija argumentirala v memorandumu.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK2 
  • V javnosti se je danes pojavila tudi pobuda 24 predlagateljev, ki so se zbrali na srečanju Društva 90 v Portorožu, ki za slovenskega arbitra predlagajo strokovnjaka za mednarodno pravo Marka Pavliho .
  • Saj se ga bo SDS kmalu naveličal, pa sem mislil, da ga predlagamo za hrvaškega arbitra.
  • Premier Borut Pahor je prejšnji teden za slovenskega arbitra predlagal Ernesta Petriča.
  • Prav tako lahko Slovenija za svojega arbitra imenuje tudi tujega strokovnjaka, čeprav tej ideji v strankah niso najbolj naklonjeni.
  • Pri tem je za sekretarja arbitraže predlagal Jureta Snoja (sicer pravnega svetovalca občine Vodice), za kandidata za predsednika arbitraže pa Rudolfa Rometa, ki so ga za arbitra imenovali v Vodicah.
  • Dejal je, da se zavzema za to, da se za slovenskega arbitra izbere tujca.
  • Več zgledov ...
  • Obe družbi sta za arbitra izbrali družbo Rotschild Group, ki je določila omenjeno ceno.
  • Na naše vprašanje, koga bi za arbitra izbral sam, če bi imel to možnost, je prvak SNS-a odgovoril, da bi strokovnjaka s področja mednarodnega prava iskal v tujini.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • V pogajanjih o meji smo od arbitrov zahtevali , da se upošteva načelo pravičnosti.
  • Sporazum zahteva od arbitrov, da upoštevajo mednarodno pravo, pravičnost, dobre sosedske odnose in relevantne okoliščine, rešitev pa mora biti pravična za obe državi.
  • Odločitev Ustavnega sodišča je jasna in sporazum zahteva od arbitrov, da upošteva takoj še enkrat mednarodno pravo, pravičnost, dobrososedske odnose in relevantne okoliščine, rešitev pa mora biti pravična za obe državi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK2 
  • Predsednik vlade Borut Pahor je uradno potrdil, da je njegov favorit za arbitra ustavni sodnik in mednarodni pravnik Ernest Petrič.
  • Tako je rinil že na začetku v ta sporazum in ni nikomur povedal ne bev ne mev kaj coprata skupaj s Kosorjevo, sedaj pa bi rad še vsilil svojega favorita za arbitra !
  • Predsednik vlade Borut Pahor je uradno potrdil, da je njegov favorit za arbitra ustavni sodnik in mednarodni pravnik Ernest Petrič.
  • Medtem pa v Sloveniji potekajo burne debate o tem, kdo naj bi bil slovenski kandidat za arbitra.
  • Zdaj razmišljajo o imenovanju dveh kandidatov za arbitra, ki bi posredoval v pogajanjih.
  • Se bo slovenska politika sprla tudi o tem, kdo bo slovenski kandidat za arbitra ?
  • Več zgledov ...
  • Kovač, vem da je Sancinova že pred to afero tudi sama javno povedala, da ne izpolnjuje starostnega pogoja za arbitra.
  • Ker Sancinova ne izpolnjuje POGOJEV za arbitra, saj ne dosega starostne omejitve.
  • Pogoj za arbitra je poleg vsega ostalega še 40 let starosti.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Pahor pravi, da bo o arbitru odločal tisti, ki je pač za to pristojen.
  • Pahor je kasneje dejal, da bo o arbitru odločil tisti, ki je pristojen za njegovo imenovanje.
  • O arbitru bo odločil, kdor je pristojen za njegovo imenovanje.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK2 
  • V 15 dneh naj bi državi sporazumno imenovali predsednika arbitražnega sodišča in dva arbitra z liste kandidatov, ki jo pripravita predsednik Evropske komisije in evropski komisar za širitev.
  • Kot določa sporazum, naj bi državi po podpisu hrvaške pristopne pogodbe v 15 dneh sporazumno imenovali predsednika arbitražnega sodišča in dva arbitra z liste kandidatov, ki jo pripravita predsednik Evropske komisije in evropski komisar za širitev.
  • Arbitražni sporazum določa, da državi v 15 dneh po podpisu hrvaške pristopne pogodbe z EU sporazumno imenujeta predsednika arbitražnega sodišča in dva arbitra z liste kandidatov, ki jo pripravita predsednik Evropske komisije in evropski komisar za širitev.
  • Arbitražni sporazum sicer določa, da Slovenija in Hrvaška sporazumno imenujeta predsednika arbitražnega sodišča in dva arbitra s seznama , ki ga bosta pripravila predsednik Evropske komisije in evropski komisar za širitev.
  • Sporazum namreč določa, da naj bi državi po podpisu hrvaške pristopne pogodbe, ki naj bi se zgodil v prvi polovici prihodnjega leta, v 15 dneh sporazumno imenovali predsednika arbitražnega sodišča in dva arbitra s seznama kandidatov, ki ga bosta pripravila predsednik evropske komisije in evropski komisar za širitev.
  • Seveda pa uvodoma omenjena konvencija ZN o pravu morja predvideva tudi obvezne postopke za rešitev sporov: mednarodno sodišče za pravo morja v Hamburgu, meddržavno sodišče v Haagu, arbitražno sodišče po aneksu 7 (ko se izbira arbitre s seznama generalnega sekretarja OZN).
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kot je spomnila, je predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso trdno zagotovil, da bosta državi imeli enak vpliv na izbiro kandidatov za arbitre.
  • Izjava o nesprejemljivosti slovenske zahteve je šla po vsem svetu in jo poznajo vsi možni kandidati za arbitre.
  • Predsednik Türk je tudi opozoril, da moramo pri izbiri kandidatov za arbitre upoštevati procesna pravila in predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in povzel nekatere določbe zakona o predlaganju slovenskih kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč.
 • SAMOSTALNIK0+pred+SAMOSTALNIK6 
  • Postopek pred arbitrom se vodi po pravilniku o postopku pred stalno arbitražo pri GZS.
  • Prvič me je presenetilo, da se je pri implementaciji sporazumov do sedaj še vedno zapletlo in z Hrvaške strani niso bili nikoli dokončno udejanjeni; potem pravna praksa oz. pregled vseh arbitražnih postopkov ne pozna stika ter da so Hrvatje zahtevali, da se besedo kontak spremeni v stik, kar bistveno spremeni situacijo, nadalje sama dolžina postopka pred arbitri..itd.
  • Postopek pred arbitrom se vodi po pravilniku o postopku pred stalno arbitražo pri GZS.
 • sporazum arbitrom nalaga kaj
  • Stranka med drugim zatrjuje, da sporazum arbitrom nalaga določitev stika z odprtim morjem in vsebinsko upoštevanje načela pravičnosti.
  • Po njegovem namreč zapisano v členu 3a - ki arbitrom nalaga , da določijo mejo na kopnem in morju po mednarodnem pravu - pomeni, da se meja ne bo končala v mednarodnih vodah.
  • Pahor je večkrat izpostavil, da sporazum arbitrom nalaga določitev teritorialnega stika z mednarodnimi vodami in da ga bo Slovenija s sporazumom dobila, kar so mu zagotovili tudi pravni strokovnjaki.
  • Po njegovem namreč zapisano v členu 3a - ki arbitrom nalaga , da določijo mejo na kopnem in morju po mednarodnem pravu - pomeni, da se meja ne bo končala v mednarodnih vodah.
  • Arbitražni sporazum v členu 3. c nalaga arbitrom oz. razsodnikom, da tudi morska območja določijo oni, ne pa obe mejni državi.
  • Vlada je včeraj sklenila, da ustavno sodišče zaprosi za presojo člena 3a sporazuma, ki arbitrom nalaga , da odločijo o poteku meje na kopnem in na morju.
 •  [najboljši, možni arbiter za rešitev česa
  • Dejal je le, da se kot najboljši arbiter za rešitev mejnega vprašanja ponuja Meddržavno sodišče v Haagu.
  • Haaško sodišče je edini možni arbiter za rešitev mejnega spora, meni hrvaški politični analitik Davor Gjenero.
  • Hrvaške parlamentarne stranke so dogovor med Janšo in Sanaderjem o Meddržavnem sodišču v Haagu kot arbitru za rešitev mejnega vprašanja pozdravile takoj po sestanku na Bledu.
 • izpasti iz igre za arbitra /   [pojaviti se, biti v igri za arbitra
  • Pahorjev kandidat Ernest Petrič je izpadel iz igre za slovenskega arbitra pri določanju meje s Hrvaško, ker je prestar,...
  • Če bi se ime Roberta Badinterja res pojavilo v igri za arbitra v mejnih sporih med Slovenijo in Hrvaško, ni gotovo, da bi se naša južna soseda strinjala s predlaganim kandidatom.
  • Pahorjev kandidat Ernest Petrič je izpadel iz igre za slovenskega arbitra pri določanju meje s Hrvaško, ker je prestar, favoritka pred sednika države Türka pa je menda njegova nekdanja sodelavka Vasilka ...
 • imenovati po enega arbitra
  • Običajno vsaka država imenuje po enega arbitra, strokovnjaka za mednarodno pravo, največkrat državljana tretje države.
  • Pri arbitraži državi na primer imenujeta po enega arbitra, ta dva nato izbereta tretjega.
  • Skoraj vedno je tako, da vsaka država imenuje po enega arbitra, ponavadi državljana tretjih držav, ta dva pa imenujeta tretjega ali celo tri preostale člane.
Na vrh
 
2 avtoriteta
človek ali ustanova, ki velja za avtoriteto pri podajanju mnenja ali presojanju, zlasti pri moralnih ali religioznih vprašanjih 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Starša imata pravico, da se tako odločita, ker je posameznik vrhovni arbiter svojega življenja.
  • Mnogi prihajajo k meni kot vrhovnemu arbitru, potem ko niso uspeli pri psihiatrih na kliniki, kar je seveda absurdno.
  • Če Putin ne bo obdržal svojega visokega položaja vrhovnega arbitra in oblastnika, je velika nevarnost, da bo v vladajoči eliti prišlo do hudih notranjih bojev.
  • Religija samo sebe vidi kot moralnega arbitra, tega kar je prav in kaj narobe.
  • Bil pa je ne samo splošno priznana avtoriteta, ampak tudi nekakšen moralni arbiter s strogimi merili.
  • Potem ko je kosovska problematika opekla zastopnika RS, si ji le-ta poiskal alternativno vlogo moralnega arbitra.
  • Več zgledov ...
  • Tu je tudi evropsko strokovno združenje REMA, v katerem je ta hip nekaj čez šestdeset evropskih festivalov in ki je najvišji možni arbiter.
  • Edini in končni arbiter primernosti reform in novega palestinskega vodstva bo ostal Ariel Šaron.
  • Edini arbiter take razmejitve je bil seveda sam vladar in diktator Tito.
 •  [pojavljati se, postaviti se v vlogo arbitra / igrati vlogo arbitra
  • Obstaja strah, da se bo agencija pojavljala v vlogi arbitra v različnih sporih materialne narave, ki pa bi jih moralo reševati sodišče.
  • Država se ne more in ne sme postaviti v vlogo arbitra, ki odloča o tem, kaj je prava kultura.
  • Vlada s tremi partnerji naj bi bila bolj fleksibilna in bolj operativna, saj dovoljuje predsedniku vlade, da izkorišča razhajanja med dvema partnerjema in igra vlogo arbitra.
 • biti arbiter v čem
  • Urednik, ki je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, torej ustanove, ki si želi biti tudi etični in ne le estetski arbiter v javnih zadevah , je na izpitu iz odgovornosti padel - in to zelo globoko.
Na vrh