WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
aplicirati glagol
1 uporabiti v praksi
če ČLOVEK aplicira ZNANJE, PRAVILA ali METODO, ga uporabi v PRAKSI
  • kdo aplicira kaj na kaj
  • kaj se aplicira na kaj
  • kdo aplicira kaj
  • kdo aplicira kaj v čem
  • kdo aplicira kaj v kaj
  KDO+-+KAJ+-+na+KAJ
   
  • Delovati skušamo čim bolj celostno in ustvarjati ideje, ki jih je mogoče aplicirati na različne medije.
  • Supramolekularna kemija sodi na področje temeljnih znanosti. Je pa njena spoznanja seveda mogoče s pridom aplicirati.
  • Hočem povedati, da nastajajo zamisli, ne da bi jih skušali aplicirati na dejansko življenje.
  • Leta 1996 so ta merila prvič aplicirali v slovenskem pilotnem projektu.
  • Njegovi osebni talenti so mu dovoljevali nauka ne le razvijati, pač pa tudi aplicirati v praksi.
  • Pravila vojnega prava so jasna, vendar jih je v praksi večkrat težko aplicirati.
  • Češka je mehanizem v prakso že aplicirala, Latvija in Romunija to načrtujeta letos.
  • Uporabil je znanje o psihologiji človeka, da je razvil teorijo, ki jo je apliciral na organizacije v industriji, vladi in cerkvi.
  • Več zgledov ...
  • Znali presoditi, katere faze ima proces usposabljanja v organizaciji in kako jih aplicirati v konkretne situacije.
  • Kaj določajo predpisi, je pravzaprav vseeno, ker se na ta primer ne dajo smiselno aplicirati
  • kdo aplicira kaj v čem
  LOKACIJA
   
  • Del te infrastrukture lahko z majhnimi stroški » apliciramo tudi v Sloveniji «, pravi Ćaleta.
 • PRISLOV+NEDOLOČNIK
  • Drastični zakoni, ki jih ni mogoče aplicirati, so še nadaljni primer erozije pravne države.
  • Prav tako moramo jemati resno njegovo trditev, da se nepristransko raziskovanje dopolnjuje » z razvojem znanja, ki ga je mogoče aplicirati na praktične potrebe skupnosti «
  • Ker prevladujejo regionalni časopisi, je profesionalnost oziroma rumenost še težje aplicirati.
 • aplicirati kaj na področje česa / aplicirati kaj na področju česa
  • Zdaj lahko svoje bogato znanje neposredno aplicira na področju razvoja slovenske informacijske družbe.
  • Cankarjevo razumevanje forme in stila je Vurnik apliciral na področje glasbe, kar je poglobil z elementi filozofije Franceta Vebra.
  • Avtorji so bili zelo gostobesedni glede literature, neredko so zahajali na likovno področje, še najbolje pa bi opredelili njihovo filozofiranje kot razmišljanje o umetnosti na splošno, saj ga je bilo mogoče aplicirati na vsa področja.
 • aplicirati kaj v konkretnih situacijah / aplicirati kaj v konkretne situacije
  • Znali presoditi, katere faze ima proces usposabljanja v organizaciji in kako jih aplicirati v konkretne situacije.
  • Opazujte, kako se napisana pravila ki ste se jih učili, uporabijo aplicirajo v konkretnih situacijah pred startom
  • Okrog triade raziskovalec - intervjuvanec - pokroviteljska ustanova se vrti tudi večina etičnih kodeksov in napotkov za raziskovanje, vprašanje pa je, kako dobro in natančno jih lahko apliciramo v konkretnih situacijah ter ali lahko z njimi pokrijemo tudi hitro spreminjanje tehnik raziskovalnega dela.
Na vrh
 
1.1 prenesti znanje na novo situacijo
če ČLOVEK aplicira VEDENJE, LASTNOSTI ali PRAVILA, ki veljajo za neko situacijo, jih prenese in uporabi v NOVI SITUACIJI
  • kdo aplicira kaj na kaj
  • kaj se aplicira na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Težko je verjeti, da so stari Babilonci kar tako aplicirali spoznanje ob mrkih Lune tudi na Sončeve mrke.
  • Pojem nacionalnosti je pojav moderne dobe in ga zato ne moremo brez zadržkov aplicirati na pretekla stoletja.
  • Prepričana sem namreč, da se lahko vse vice o ženskah hitro aplicira tudi na moške.
  • Učenje strpnosti je potrebno aplicirati na vsakodnevne situacije.
  • V združenju bomo skušali povzeti sheme dveh ali treh primerljivih evropskih klubov ter jih aplicirati na naše razmere.
  • Kot rečeno, aplicira Matt Ridley sociobiološki redukcionizem na spolna obnašanja.
  • Lashove teze o dediferenciaciji ter figuralnosti je na potrošniško kulturo apliciral Mike Featherstone.
  • Odlično je, če nekaj starejšega apliciraš na devetdeseta in oboje smiselno združiš.
 • PRISLOV+NEDOLOČNIK
  • Prvi je filozofska pozicija, ki » opaža « temeljne zakone evolucije in jih obravnava, kot da jih je mogoče aplicirati na vsa področja realnosti: od fizičnih prek bioloških in do družbenih teles.
Na vrh
2 vnesti snov
Na vrh
 
2.1 v telo
če ČLOVEK aplicira ZDRAVILO ali SNOV, ga vnese v TELO ali nanese na KOŽO
  • kdo aplicira kaj
  • kdo aplicira komu kaj
  • kaj se aplicira
  • kaj se aplicira komu
  • kaj se aplicira s čim
  KDO/KAJ
   
  • BOLNIM ŽIVALIM VSAJ DESET DNI ZAPORED APLICIRAMO ANTIBIOTIKE ŠIROKEGA SPEKTRA IN SULFONAMIDE.
  • ANTIBIOTIKE APLICIRAMO LE ZATO, DA PREPREČIMO SEKUNDARNE INFEKCIJE.
  • Vdni svetlobni valovi se na kožo aplicirajo z nežnim utripanjem, svetlobo pa privlači barvni pigment v rdečih žilah.
  • Če je prišlo do infekcije, mora veterinar aplicirati serum za zaščito proti tetanusu in antibiotik.
  • kdo aplicira kaj v kaj
  • kaj se aplicira v kaj
  SMER
   
  • Priporočljivo je, da ženska vsaj en dan pred testom nima spolnih odnosov ter ne uporablja vaginalet in drugih oblik zdravil, ki se aplicirajo v nožnico, saj v nasprotnem primeru lahko pride do nezanesljivosti rezultatov testa.
  • Ko pa so zdravilo aplicirali neposredno v krvni obtok, so se tumorske mase zelo skrčile, v nekaterih primerih celo popolnoma izginile.
  • Največkrat se vakcino aplicira injekcijsko v podkožje.
 • aplicirati kaj v obliki česa
  • Krioterapijo apliciramo v obliki kriomasaže s cilindričnim kosom ledu (led narejen v jogurtovem kozarcu).
  • Američani npr. pri pitanju govedi spolne hormone aplicirajo v obliki depo preparata, ki zadostuje za več mesecev, v bazo ušesa.
Na vrh
2.2 na predmete ali tekstil; nanesti
  • kdo aplicira kaj na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Na obutev in torbice so oblikovalci najprej začeli aplicirati za usnje zelo nenavadne barve, kot so zlata, srebrna in rdeča.
  • Začel je vlivati plitke reliefe, ki jih je apliciral na aluminijaste plošče.
  • S cvetličnim motivom potiskano blago uporabite kot pareo, posamezen vzorček cveta pa izrežite in ga aplicirajte na kopalke!
  • Zdaj se začenja rdečo uporabljati ne več kot poudarek, temveč kot osnovo, na katero apliciramo črtaste ali cvetlične potiske, vse do poustvarjanja vizualnega učinka batika.
Na vrh