WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
angažiran pridevnik
1 dejaven in zavzet
Na vrh
 
1.1 politično in družbeno dejaven
če je ČLOVEK, zlasti AVTOR ali INTELEKTUALEC, ali PRODUKT njegovega delovanja angažiran, redno zastavlja politična in družbena VPRAŠANJA
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • preteklo sredo Neža Maurer, ki jo poznamo predvsem po njenih pesmih za otroke pa po ljubezenskih in angažiranih pesmih, v katerih ji ni vseeno, v kakšnem svetu živimo.
  • Tudi v zadnjem desetletju v njem prepoznavajo ustvarjalca, ki sledi angažirani umetnosti in z jasno opozicijsko držo razkriva najtemnejše strani ideologije srbskega režima.
  • Lahko imaš punk rock pesmi z izrazito angažiranim besedilom, lahko imaš folk pesem s političnim besedilom, potem je tu konotacija besedila, kontekst in podobno.
  • Vsi vemo, kaj se je dogajalo, in čeprav bi bil izraz angažirana poezija resnično premočan, se da njeno humanistično težnjo vseeno zaslutiti.
  • Bil je dokaz za to, da lahko zdravnik z osebnim in angažiranim pristopom vpliva na stanje obolelih.
  • Tudi v zadnjem desetletju v njem prepoznavajo ustvarjalca, ki sledi angažirani umetnosti in z jasno opozicijsko držo razkriva najtemnejše strani ideologije srbskega režima.
  • Več zgledov ...
  • Lahko imaš punk rock pesmi z izrazito angažiranim besedilom, lahko imaš folk pesem s političnim besedilom, potem je tu konotacija besedila, kontekst in podobno.
  • Vsi vemo, kaj se je dogajalo, in čeprav bi bil izraz angažirana poezija resnično premočan, se da njeno humanistično težnjo vseeno zaslutiti.
  • Bil je dokaz za to, da lahko zdravnik z osebnim in angažiranim pristopom vpliva na stanje obolelih.
  • Vsega skupaj je pri nastajanju skvota sodelovalo okoli petdeset angažiranih posameznikov, čeprav jih je stalno aktivnih malo manj.
  • Ameriški film je očitno zajel nov val rasno angažiranih filmov, s poudarkom na problemu integracije temnopoltih v » belo « okolje.
  • Kakšno je vaše stališče do družbenopolitično angažiranih filmov?
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Na sporedu je imel od lahkotnih skečev za najmlajše do družbeno angažiranih satir za odrasle.
  • Po drugi strani pa lahko opazimo, da so se v umetnost spet vrnile družbeno angažirane teme.
  • In če pogledamo zadevo s te plati, potem bi Mačjo kugo prav lahko razumeli kot družbeno angažiran roman.
  • Težko bi rekli, da so subkulture uživanja drog kratko malo zamenjale tiste bolj družbeno angažirane subkulture.
  • Eden najbolj uveljavljenih sodobnih angleških dramatikov David Edgar sodi v krog politično angažiranih avtorjev.
  • Povod za zasedbo so bil postopki organov državne varnosti proti politično angažiranim študentom.
  • Več zgledov ...
  • Vodi polurne glasbene oddaje, poudarek je na etno in socialno angažirani glasbi.
  • Janja Vidmar je znana po socialno angažiranih mladinskih delih.
  • Naslednji po vrsti so boljši odnosi in bolj angažiran pristop ter različne spremembe delovanja zdravstvenih domov.
  • Ker pa sklada za medije za zdaj še ni, so bolj angažirani politiki vzeli stvari kar v svoje roke.
  • Bili smo na snemanju v zadnjem letu najbolj angažiranega slovenskega igralca.
  • Zadeva z Bogom je sledeča: V preteklosti sem bil zelo angažiran kristjan.
  • Res je, da gremo v Opavo zdesetkani, vendar mislim, da če bomo verjeli vase in šli v vsako tekmo maksimalno angažirani, lahko presenetimo.
  • Kot izrazito angažiran mislec in kritičen um je nujno težil k soočenju, dialogu in polemiki z okoljem, posebej še z drugače mislečimi.
  • Pred leti ste posebej poudarjali, da radi spregovorite o družbenih problemih, čeprav nimate neposredno angažiranih besedil.
  • Premalo angažirani zaposleni umetniki za nedoločen čas so, naj mi ne zamerijo, » svete krave «, ki jim noben direktor v deželi slovenski ne more nič.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ob slovenski osamosvojitvi je literatura odigrala močno simbolno vlogo, literati pa so bili med najbolj angažiranimi.
  • Prav ob velikih praznikih je bil zopet najbolj angažiran.
  • Dejansko sem bil v življenju zelo angažiran in na odgovornih delovnih mestih.
  • Ko sem pred dvema letoma spoznala svojega fanta, je bil poklicno zelo angažiran in sanjaril je o veliki karieri.
 • angažiran in  [družbeno kritičen /   [družbeno kritičen in angažiran
  • družbeno kritičen in angažiran  [avtor, tisk
  • družbeno kritična in angažirana  [umetnost
  • Je mojstrica dokumentarcev, družbeno kritična in angažirana avtorica, ki se z izjemno sposobnostjo empatije prelevi tako v kožo dečka kot prostitutke, begunca ali politika ...
  • Almodóvar je filmski anarhist, ki je v zadnjih dvajsetih letih film na izviren način preobrazil v družbeno angažirano in kritično umetnost, s tem pa je prestopil meje tako španske kot tudi evropske kinematografije in se uveljavil kot svetovno znan režiser.
  • Kar so te logike proizvedle, je zavest, da država v Mariboru, ki ga izdatno poseljuje z mentalitetami avstrijskih kočijažev, angažiranega in kritičnega tiska ne potrebuje.
 • kot angažiran  [režiser, avtor / kot angažirana  [feministka
  • Wenders kot angažiran režiser je tokrat povedal, da je super tehnologija v imenu splošne varnosti pravzaprav silno nevarna, saj njena zloraba vodi h koncu zasebnosti in naravnega spontanega samouravnavanja slabega in dobrega v vsakokratnem okolju.
  • Kot angažirana feministka hotela raziskati svet, v katerem prevladuje moški užitek, vendar pa so bile končne ugotovitve precej drugačne.
 • angažirano politično stališče
  • Pojavijo se skladatelji, ki upajo, da lahko z glasbo spremenijo družbo in zavzamejo angažirana politična stališča, izražena z zvoki namesto besedami.
 • postati angažiran  [avtor, kritik, raziskovalec
  • Kot je znano, je pred kratkim postala zelo angažirana avtorica prispevkov o varstvu okolja.
  • Rodila se je v Beogradu leta 1946 in - po študiju na beograjski in zagrebški likovni akademiji - postala ena izmed najradikalnejših in najbolj angažiranih raziskovalcev lastnega telesa kot vira in nosilca umetniške ekspresije.
 • pisati angažirane  [članke, zgodbe, romane / pisati angažirano  [poezijo, literaturo
  • To npr. pomeni tudi, da lahko pišemo angažirano poezijo ali larpurlartistično poezijo, kakor nam drago.
  • In zato mi na konec pameti ne pade, da bi zdaj pisal tovrstno angažirano literaturo, ker takšne groteske navsezadnje sploh ni mogoče stilizirati, da bi bila čemu podobna.
Na vrh
1.2 vpet v dejavnost, nalogo
če je ČLOVEK angažiran pri neki DEJAVNOSTI ali na nekem OBMOČJU, s svojim delovanjem ali znanjem aktivno prispeva k izpolnitvi določene NALOGE ali CILJA |ali| če je človekov PRISTOP k DEJAVNOSTI ali NALOGI angažiran, aktivno ustvarja ali veča možnosti za uspeh
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tudi celjski Publikum bi z bolj angažiranim pristopom bržkone zmogel čez prvo oviro (Sloboda Tuzla).
  • Igrati poskušamo moderno. Iz igralcev je vedno treba izvleči največ. Igro gradim na angažiranem pristopu, hitrosti, agresivnosti, boju, disciplini.
  • Predsedniku Republike Italije Carlu Azegliu Ciampiju, ki se je med nedavnim nastopom v Trstu spomnil Rižarne (nemškega uničevalnega taborišča) in kraških jam, v katere naj bi bila jugoslovanska vojska leta 1945 »pometala Italijane le zato, ker so bili Italijani«, z nobeno besedo pa ni omenil zločinov italijanskega fašizma nad Slovenci med letoma 1920 in 1943, so odgovarjali zlasti angažirani posamezniki v Delovih Pismih bralcev.
  • Bregant: " ragičen izid nosečnosti praviloma potiskamo iz zavesti, zato nas rojstvo bolnega, malformiranega ali celo mrtvorojenega otroka preseneti, nanjo se ne znamo pravilno odzvati; velikokrat pri prizadetih in profesionalno angažiranih pride do neustreznih reakcij."
  • Ko smo bili še majhni je predstava, ki daje možnost za angažirano gledanje in iskanje globljih pomenov, in je predstava, ki ne zahteva drugega kot pol ure srečanja z na oder postavljeno zgodbico (v tem pogledu pa bo marsikaterega gledalca, posebno starše, ki niso več majhni, pustila na pol poti).
  • Tako kultivira bralčevo recepcijo za angažirano udejstvovanje v besedilu, za dopolnjevanje, svojevrstno režiranje.
  • Več zgledov ...
  • Nič usodnega, le zanima jih, kdo je ta fant, ki so mu tako všeč radikalni, angažirani duhovniki, kakršna sta brata Berrigan, da nekaj časa celo koketira s semeniščem. Kmalu si premisli.
  • Naloga mestnih mož in strokovnih služb je skozi bolj angažirano obravnavo javnega mestnega prostora, kamor sodijo tudi otroška igrišča, poiskati vizijo kvalitetnega premika.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Lojze Lebič, eden izmed avtorjev NKP, je dejal, da so bili zelo angažirani pri pripravi predloga: " Zakaj program ni nastal prej? Ker ga ne more narediti nekdo, ki ni sposoben doživljati slovenske identitete, saj je bistvena za kulturo.
  • Skvot združuje mlade, ki so kritični do družbenopolitičnih vprašanj, ki so za svoja leta izjemno aktivni in angažirani ter družbi in Ljubljani zgled.
 • PRIDEVNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Med njegovimi kandidati bi lahko pričakovali tudi ljudi, ki so bili v preteklosti zelo angažirani pri pogajanjih z Unijo.
  • Globalizacija tržišč je že naredila svoje in čeprav sem bil nenehno osebno angažiran pri iskanju kupcev naših verig po svetu, tega dejstva nismo mogli spremeniti.
  • Kot domačin iz Domajinec pa je vseskozi angažiran pri raznih akcijah širšega pomena. Zato je dobil enotno podporo svetnikov za imenovanje na podžupanski stolček.
  • Tričetrt svojega časa nameni fondaciji, le četrtino časa pa mu ostane za področja, kjer ustvarja denar, ki ga mi trošimo. Zelo je angažiran pri pripravljanju orientacijskih programov za sledeče leto, ki ga delamo ob zaključku vsakega leta.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Slovenija je postopoma svojo nedejavnost korigirala in postala bolj angažirana v jugovzhodni regiji, naposled tudi ob članstvu v varnostnem svetu Združenih narodov.
  • Rad je pomagal sovaščanom, vodil je mnoge krajevne akcije, bil strokovno angažiran v zadružnih svetih in raznih kmetijskih organizacijah.
  • Bilo je relativno enostavno biti angažiran v javnih spopadih, sporih, konfliktih, nastopih v osemdesetih letih.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Tega ne bi napravil, če bi bil angažiran na politični ali državni funkciji.
  • Zavedamo se obveznosti in odgovornosti, zato bomo prisotni in angažirani na vseh področjih, povezanih z vprašanjem lovstva.
 • angažiranih je  [500, 150% policistov
  • Tudi za notranje ministrstvo še ni znano, koliko bo to stalo, vsako ministrstvo pa je odgovorno za svoj del nalog. Jambrek je povedal, da je že angažiranih 400 do 500 policistov več in da bo projekt gotovo dokončan do datuma, ki ga zahteva EU.
  • Lani je bilo 150% slovenskih policistov skupaj s službenimi psi angažiranih pri preganjanju motenega bosanskega državljana.
Na vrh
2 zaposlen; najet
če je ČLOVEK angažiran pri USTANOVI, zlasti GLEDALIŠČU ali OPERI, ali pri drugem DELODAJALCU, ga ta zaposli ali najame za čas enega ali več posameznih projektov
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ana Pusar Jerič, še zmeraj pa je njen član vedno dobrodošli ljubljanski gost Neven Belamarić. Sicer je angažirana cela vrsta dobrih pevcev in dirigentov, ki gostujejo tudi drugod po svetu in širijo ugled svoje matične hiše.
  • Doživljal je uspeh za uspehom, leta 1966 pa je bil tri tedne angažiran tudi na Brodwayju.
  • Na domačem trgu je bil SCT angažiran pri gradnji več kot 200 objektov, od tega približno 130 s področja nizkih gradenj in 70 na visokih gradnjah.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Torej sem hotel zavarovati dogovore s skupinami,dolg KUDZ meni in šele nato honorar, ne pa se okoristiti s festivalom na račun ustvarjalcev in/ali angažiranih sodelavcev. Kot samostojni kulturni delavec pa imam pravico zahtevati honorar po lastni presoji.
 • PRIDEVNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Bojana in Marjan sta bila s svojim družinskim podjetjem Proteo angažirana pri projektni ureditvi novega odcepa naše avtoceste.
  • Tu je bil nekaj mesecev angažiran pri zunanjem ministrstvu v Beogradu, nato pa premeščen na sodišče v Ljubljano.
 • PRIDEVNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Po besedah Draga Fabijana, generalnega direktorja HSE, bo med gradnjo angažiranih veliko delavcev in domačih strokovnjakov, po zagonu pa bo neposredno v vsaki od elektrarn zaposlenih od 12 do 14 delavcev.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pred prihodom v Slovenijo smo jo poklicali na Dunaj, kjer živi zadnji dve leti in kjer je bila do nedavna stalno angažirana v Ljudski operi.
  • S čim se še ukvarjata poleg vodenja? Igor: Jaz sem lani končal AGRFT in nato bil angažiran v koprskem gledališču (predstava Naključna smrt nekega terorista), potem sem v Kranju delal z Vitom Tauferjem Malomeščansko svatbo, vmes pa vodim tudi različne prireditve.
  • Sicer je bil Svete nekaj časa angažiran v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, sodeloval je v mnogih drugih gledališčih (SMG, Koreodrama, Narodni dom Maribor), trenutno pa je član ansambla mariborske Drame.
  • Med okupacijo ni nastopala, po osvoboditvi pa je bila v letih 1945-1949 spet angažirana v Skopju.
  • Leta 1960 je zaigral v seriji Insight, od leta 1965 do 1970 pa je bil angažiran v seriji As the World Turns, v odlični vlogi Jacka Davisa.
  • Neposredno so bili angažirani na slovenskem območju 13., 14. in 31. korpus kopenske vojske in 5. korpus vojnega letalstva in protizračne obrambe. V korpusu je približno angažiranih od 2.000 do 2.800 poklicnih častnikov in podčastnikov, tako da bomo imeli približne predstave, za kolikšno populacijo tukaj gre.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Pred prihodom v Slovenijo smo jo poklicali na Dunaj, kjer živi zadnji dve leti in kjer je bila do nedavna stalno angažirana v Ljudski operi.
  • Vsako operno gledališče mora imeti stalno angažiranih vsaj nekaj pevskih solistov, za posamezne predstave pa lahko najame tudi goste.
  • Med drugim mi je tudi povedal, da nimajo več stalno angažiranega ansambla, ampak s solisti in zboristi za vsako predstavo sklepajo posebne pogodbe.
Na vrh
 
3 o finančnih sredstvih
finance
angažirana FINANČNA SREDSTVA so tista, ki so investirana v določeno operacijo ali projekt
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kovinotehne, je upravi uspelo stabilizirati poslovanje družbe, vendar je to še vedno preslabo glede na angažirani kapital, prostorske možnosti in število zaposlenih.
  • Uvedba DDV je samoumevna, problematičen pa se ji zdi hiter preskok. Sprašuje, kdo bo prevzel breme dodatno angažiranih sredstev, na to bo morala država odgovoriti.
 • kje je angažiranih  [x [milijonov, milijard [tolarjev, dolarjev
  • Po Lotričevih besedah so imeli konec lanskega leta v Nafti angažiranih več kot 3,5 milijarde tolarjev.
Na vrh
 
angažirana sredstva
finance
finančna sredstva, ki so investirana v določeno operacijo ali projekt
 • V dobavah do letošnjega junija je bilo, kot je dejal Mikuš, za opremljanje pehote, inženirstva, logistike, RKBO zaščite in drugega opremljanja namenjenih le tri odstotke vseh angažiranih sredstev.
 • ZDA si zato želijo čim bolj zmanjšati svoj vojaški kontingent in obseg angažiranih sredstev v Evropi in hkrati v nezmanjšanem obsegu zadržati svojo politično - arbitrarno pozicijo na evropski sceni.