WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ambiciozen pridevnik
1 ki želi uspeti
ambiciozen ČLOVEK ali SKUPINA LJUDI si odločno in vztrajno prizadeva uresničiti visoke cilje in doseči uspeh, zlasti na poklicnem ali športnem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naše podjetje je sijajna priložnost za ambiciozne sodelavce.
  • Tretji zaporedni poraz bi bil za ambicioznega trenerja preveč.
  • Ptuj ima pravzaprav srečo, da je vodstvo košarkajrev prevzel odličen in ambiciozen predsednik, ki ima tudi jasne načrte za naprej.
  • Mi smo vse skupaj gradili in gradimo na ambicioznih igralcih, ki so za timsko delo, in so pripravljeni s trdimi treningi in disciplino doseči neki rezultat.
  • Ker je Boštjan izredno ambiciozen mladenič, se je odločil za nadaljnji študij.
  • Vaša mati je tipičen primer ambicioznega človeka, ki od svojega otroka zahteva praktično nemogoče.
  • Več zgledov ...
  • Pri priči mi je bilo jasno, da imam opravka s silno ambicioznim fantom, ki dobro ve, kaj hoče.
  • Pred očmi porote se je izkristalizirala podoba strahotno ambicioznega moža, ki se je zatekel v nepoštenost in aroganco, kadar je imel probleme.
  • Če hoče dandanes ambiciozna ženska narediti poklicno kariero, se mora praktično odpovedati materinstvu ali pa ga preložiti na konec tridesetih let.
  • Za Simono bo vodenje Dnevnika prva voditeljska izkušnja, toda mlada ambiciozna novinarka je lani dobila neprecenljive izkušnje na slavni televizijski postaji CNN v Atlanti.
  • Za ti dve državi je značilno, da imata skromne naravne danosti, pa iznajdljive in ambiciozne ljudi, ki se opirajo na lastne sile in pamet, blizu so jim visoke tehnologije.
  • Z razmahom podjetništva so se tudi našem trgu umetnin in starin odprle vrzeli, ki so jih spretno zapolnili ambiciozni posamezniki.
  • Ne spadam med ambiciozne starše, ki hočejo s svojim otrokom uspeti na silo, od česar pa ni nobene koristi.
  • Droga je finančno močna, stabilna, ima mrežo povezanih podjetij in lastne blagovne znamke ter sposobne, ambiciozne kadre.
  • Gre za ambiciozen klub, ki nastopa v pokalu državnih prvakinj in ima visoke cilje.
  • Gre za mlad in ambiciozen kolektiv, ki se ukvarja z vgradnjo elektronskih sistemov za varovnje premoženja vseh vrst.
  • Pohvaliti moram domačo ambiciozno ekipo, ki je izvedla kar nekaj dobrih akcij.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Že po naravi sem zelo ambiciozen, zato si zmeraj želim uspehov.
  • Ker ste zelo ambiciozni in vam kariera zelo veliko pomeni, poskušate poiskati svojo priložnost tudi v politiki.
  • Če ste bili mladi, inteligentni in ambiciozni, ste se morali preseliti v mesto.
  • Tudi nova direktorica meni, da morajo biti na svetovnih trgih ambiciozni, če se hočejo kam prebiti in osvojiti kupce Pekove obutve.
  • Osebno menim, da ženske v Sloveniji nimamo tako slabega položaja, biti pa bi morale bolj ambiciozne.
  • Morali bi biti bolj ambiciozni, poskusiti v tujini.
  • Več zgledov ...
  • Nekateri novinarji poudarjajo, da je vodilna slovenska igralka premalo ambiciozna.
  • Mladi nekdanji bolniki so manj tekmovalni, manj samozavestni in manj ambiciozni kot njihovi vrstniki.
  • Anketa je pokazala, da se za vojaški poklic zanimajo predvsem srednješolci, ki obiskujejo manj zahtevne izobraževalne programe, se pravi tisti, ki tudi sicer niso najbolj ambiciozni.
  • Dajal je vtis bistre, močne in izjemno ambiciozne politične osebnosti.
  • Še pred desetletjem so bile popoldanske inštrukcije nekaj nadvse eksotičnega, namenjene zgolj otrokom preveč ambicioznih staršev ali tistim, ki so se trudili za pozitivne ocene, danes pa so postale del običajnega šolskega dneva.
  • Dovolj ste ambiciozni, samozavestni in optimistični, da uspete v tem, kar ste si zamislili in kar želite.
  • Najslabši so nečustveni in pretirano ambiciozni starši, ki so poleg vsega še posestniški.
  • Čeprav niste bolestno ambiciozni, je vaše življenje ena sama pot navzgor.
  • Kljub vsem aferam in interpelacijam je še vedno dovolj politično ambicioznih in vase zaupajočih ljudi, ki bi prevzeli katerokoli ministrstvo.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • [biti] ambiciozen
  •  [ostajati ambiciozen
  • Toda prav ta šov mu je navrgel spodobnih 40 tisoč dolarjev dobička, zaradi česar je Guy postal še bolj ambiciozen.
  • Kljub dvomom Slovenci ostajajo ambiciozni.
 • PRIDEVNIK0+Odv-a 
  • ambiciozen,  [a
  • Sem ambiciozna, a želim uspeti počasi.
 • mlad in ambiciozen
  • Tožilec pa je bil mlad in ambiciozen in so mu obljubili, da bo šel, če dobi proces, na zvezno tožilstvo v Beograd.
  • Želimo predstaviti gospodarske dosežke mlade in ambiciozne države, ki si prizadeva okrepiti gospodarske in turistične stike s tujino.
Na vrh
 
1.1 o načrtih; zahteven
ambiciozen NAČRT ali PODVIG je zastavljen velikopotezno in si prizadeva doseči nekaj, kar se zdi težko uresničljivo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mura je pred nekaj leti začela uresničevati ambiciozen načrt vzpostavitve široke mreže franšiznih trgovin na Češkem.
  • Imamo tudi ambiciozne načrte v obratu konfekcije (znanem kot bivša Jelovica), kjer naj bi v nekaj letih proizvodnjo termoizolacijskih in protihrupnih izdelkov podvojili.
  • Kot zgodovinar ste si zastavili ambiciozen cilj - napisati zgodovino Slovencev od poganskih do najnovejših časov.
  • K uresničitvi zastavljenih ambicioznih ciljev naj bi prispevale tudi konkurenčne prednosti in večja prepoznavnost, ki si jih obetajo z verigo in konzorcijem v katera so se vključili.
  • V ambiciozen projekt so se vključile javne in komercialne tv postaje iz vseh sodelujočih držav, tako da bodo na sporedu zares najbolj zanimive tekme.
  • V celjski osrednji knjižnici, kjer so si zastavili ambiciozen program, so z opravljenim delom in s svojo promocijo zelo zadovoljni.
  • Več zgledov ...
  • Opera za tri groše gotovo poleg močnih interpretov nosilnih vlog zahteva tudi uigran ansambel in orkester, njeno uprizarjanje pa pomeni tvegan in ambiciozen podvig v finančnem in organizacijskem smislu.
  • Takšna je zbirka Veliki spev (1950), ki je ambiciozen poskus prikaza ameriške zgodovine, kot se kaže z zornega kota južnoameriškega komunista.
  • Nadzorni svet je potrdil ambiciozno strategijo do leta 2006.
  • Prav zaradi znanja, ambicioznih želja, borbenosti in končno tudi uspehov, je večina predstavnikov slovenskega smučanja v svetu skozi leta razvila odprt in samozavesten način komuniciranja s svetom.
  • Dandanes fiziki razmišljajo in govorijo o teoriji vsega, ambiciozni ideji, ki bi združila opise vseh sil in delcev v enem vseobsegajočem okviru.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Načrt je bil ambiciozen, eden od ciljev je bil, da bi konca lanskega koledarskega obdobja večino upravnih storitev že opravljali tudi na spletu.
  • Cilj je ambiciozen, ne pa tudi nedosegljiv.
  • Besede in cilji so ambiciozni, toda poznavalci političnega dogajanja že nekaj časa opozarjajo, da so vsakoletna srečanja G8 zgolj elitizem brez pravega pomena in da se na njih pravzaprav o ničemer ne odloča.
  • Bilo bi silno ambiciozno, če bi se lotil takšne ocene.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Čeprav so zastavljeni cilji zelo ambiciozni, je Hohnjec prepričan, da jih bo v celoti izpolnil.
  • Njegovi načrti so namreč bolj ambiciozni, ko govori o hokejskem moštvu, saj je njegov popolni lastnik.
  • Program sanacije proračuna je premalo ambiciozen.
  • Konferenca pa bo manj ambiciozna, kot je bila tista o Bližnjem vzhodu pred enajstimi leti, ki jo je v Madridu pripravil takratni ameriški predsednik in oče sedanjega predsednika George Bush starejši.
  • Bobnar in tolkalec Zlatko Kaučič, gotovo najbolj prodoren in neumoren domači jazzovski improvizator, nam je s pomočjo številne in ugledne mednarodne zasedbe v Cankarjevem domu predstavil svoj doslej najbolj ambiciozni projekt z naslovom Zlati čoln, posvečen spominu na življenje in delo pesnika Srečka Kosovela.
  • Program, ki ga je ansambel PDG zasnoval za leto 2000 in ga uresničil, je bil izjemno ambiciozen.
  • Več zgledov ...
  • Ta dokument je verjetno celo preveč ambiciozen, saj skoraj na nobenem področju ne moremo v pogajanjih doseči številk, ki smo jih v njem zapisali.
  • Cilji kluba zato niso pretirano ambiciozni, nihče ne pričakuje boja za vrh lestvice.
  • Junija ste pripravili novo razvojno strategijo Slovenije, v kateri ste nam zastavili precej ambiciozne cilje.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ko je količina popitega piva narasla, so tudi ideje postale bolj ambiciozne.
  • Razmere za nogomet pač niso preveč obetavne, vendar pa cilji Publikuma kljub temu ostajajo ambiciozni.
Na vrh