WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
akreditiran pridevnik
1 uradno pooblaščen ali odobren
 
akreditiran DELAVEC ali USTANOVA ima za svoje delovanje uradno pooblastilo ali akreditiran PROGRAM ali ŠTUDIJ je uradno potrjen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Podatki za preverjanje kvalificiranega potrdila akreditacijskega organa se objavijo na spletnih straneh akreditacijskega organa skupaj z registrom akreditiranih overiteljev .
  • Hkrati uredba določa časovno veljavnost teh potrdil, uporabo varnih časovnih žigov ter vrsto in obliko označbe, ki jo bodo pri poslovanju lahko uporabljali akreditirani overitelji .
  • Za večjo zanesljivost podpisov bo v prihodnosti priporočljivo pogledati tudi na seznam akreditiranih overiteljev , ki so prostovoljno dokazali, da pri opravljanju svoje dejavnosti izpolnjujejo dovolj stroga merila.
  • Zapletlo se je pri izbiri akreditiranega laboratorija za izvedbo analiz vzorcev mleka za mlečne maščobe, ki je med zadrugami odkupovalci mleka povzročilo nemalo slabe volje in zapletov.
  • Obiskovalci so si ogledali priložnostno razstavo in prisostvovali pri opravljanju meritev v akreditiranem laboratoriju .
  • Delo na preizkusih in kontrolah, v projektnih skupinah in samostojno, na terenu in v akreditiranem laboratoriju .
  • Več zgledov ...
  • Poleg domačih medijskih hiš so na turnir, ki bo 24. aprila v Lipici, povabljeni tudi tuji akreditirani novinarji pri nas.
  • Akreditirani novinarji so bili povabljeni k ogledu vhoda v predor, sledile so tiskovne konference.
  • Sejem bo odprt med 17. in 25. aprilom, za akreditirane novinarje pa že tudi dva dni prej.
  • Število televizijskih postaj, akreditiranih poročevalcev , obiski politikov in znanih osebnosti so rekordno padali vsak dan.
  • V sporočilu poudarja, da je v Jugoslaviji trenutno akreditiranih 470 tujih posebnih poročevalcev .
  • Akreditirani poročevalci smo izbirali ekipo All Stars ter najboljšega hokejista prvenstva, strokovnjaki pa so določili še najboljšega vratarja, branilca in napadalca.
  • Odgovarja ljudem, ki iščejo njegove sodelavce, uslužbence in v Beli hiši akreditirane dopisnike .
  • In kaj tudi ne bi, na münchenskih igrah je bilo akreditiranih skoraj 5000 dopisnikov z vsega sveta, množično so bili prisotni vsi tradicionalni in elektronski mediji.
  • V okviru postopka ima urad za varstvo države na voljo pet tednov za »preverjanje« že redno akreditiranega tujega dopisnika .
  • Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih (1961) podeljuje absolutno imuniteto le v določeni državi akreditiranim diplomatom .
  • Doajen pri kolektivnem nastopanju tujega diplomatskega zbora v neki državi govori v imenu vseh akreditiranih diplomatov , prav tako lahko na lastno pobudo nastopa v imenu celotnega diplomatskega zbora.
  • Prav tako pa bi bilo nenavadno, če konflikta med direktorjem policije in notranjim ministrom, povezanega z izpolnjevanjem sprejetih mednarodnih obveznosti, ne bi opazili bruseljski uradniki in v Ljubljani akreditirani diplomati .
  • Organizatorji so na slovesnost med drugim povabili 47 živečih udeležencev kočevskega zbora, članico prve slovenske narodne vlade Vido Tomšič, vseh 21 primorskih županov in 22 pri nas akreditiranih veleposlanikov .
  • V takšnih primerih ni ambasador svoje države le akreditirani izredni in pooblaščeni veleposlanik .
  • Danes je akreditiran kot slovenski veleposlanik pri zvezi NATO.
  • Približno desetina vseh fotografij, ki so jih akreditirani fotografi posneli, pa so bile riti športnic.
  • Vsem akreditiranim fotografom sta prepovedala vstop na igrišče pred, med in po vseh tekmah.
  • Obseg sredstev se kljub večjemu vpisu v visokošolsko izobraževanje ne povečuje, akreditiranih institucij pa je vse več.
  • Veliko so razpravljali o zaupanju v akreditirane institucije v državi, hkrati z ministrstvom za okolje in prostor, pri čemer so bila mnenja svetnikov različna.
  • Zelo enostavno: omejuje vpis na edini mednarodno akreditirani družboslovni instituciji in s tem zavaja javnost o sproščanju vpisnih mest na tehničnih področjih, kar pa je analiza vpisa negirala.
  • Sredstva lahko pridobijo študentje na akreditiranih tujih visokošolskih ustanovah in na javno veljavnih študijskih programih.
  • Kot je pojasnil, gre namreč le za združitev treh že akreditiranih visokošolskih ustanov .
  • Pogoj za pridobitev štipendije je tudi izobraževanje po javno veljavnih programih na akreditiranih izobraževalnih ustanovah .
  • Navodila za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence.
  • Nujno je poskrbeti tudi za kakovost izvajanja v tujini akreditiranih študijskih programov pri nas.
  • Da bo agencija vzpostavila in vodila javen ter dostopen register o akreditiranih študijskih programih in visokošolskih zavodih ter njihove podatke oziroma evalvacijska poročila.
  • Med na novo akreditiranimi metodami so tudi tiste za določanje organskih spojin v odpadnih vodah ter za vzorčenje in meritve na terenu.
  • Večina analiz je bila opravljena zgolj za potrebe preizkušanja metode, nekaj pa so jih naredili tudi za nekatere naročnike, ki niso potrebovali analiz z akreditiranimi metodami .
  • Metoda dokazovanja rhEPO je priznana in akreditirana metoda pri WADA, vsi postopki za izvedbo metode so bili opravljeni brez neskladnosti, ki bi lahko na koncu povzročile lažno pozitiven rezultat.
  • Ugotovili smo, da jamstveni del potrebuje akreditirano plačilno agencijo in da pri usmerjevalnem delu za zdaj še ni obvezna.
  • Opozoril bi, da predpristopna pomoč pomeni sofinanciranje, ki je vezano na ustanovitev akreditirane plačilne agencije v kmetijstvu in na finančno udeležbo kandidatk.
  • Pred resnično podelitvijo finančne pomoči bo morala Evropska komisija potrditi še nacionalno akreditirane plačilne agencije , ki bodo pomoč upravljale, in šele nato bodo podpisani še letni finančni sporazumi.
  • Šola bo program, ki pomeni nadaljevanje že akreditiranega dodiplomskega študija , začela izvajati v prihodnjem študijskem letu.
  • Med poplavami različnih certifikatov so zgoraj našteti med najpogostejšimi, pri tem pa je treba opozoriti, da akreditiran študij v neki državi ni nujno tudi javno veljaven.
  • Jeseni bodo začeli izvajati tudi pred nedavnim akreditirani redni mednarodni študij menedžmenta, ki je nekakšen naslednik dosedanjega programa MBA.
  • Predvsem z izvedbo, kakor tudi s prisotnostjo 150 akreditiranih predstavnikov medijev in 5000 obiskovalcev.
  • Švicarji so se pohvalili, da je bilo pri njih rekordno število akreditiranih predstavnikov sedme sile (več kot 800) in da je bila rekordna tudi televizijska pokritost in gledanost.
  • Vstop v poslopje Državnega zbora bo omogočen vsem akreditiranim predstavnikom medijev, možna bo tudi začasna akreditacija.
  • V primeru izpolnjevanja vseh pogojev se ponudniku za opremo oziroma storitve, ki jih ponuja, podeli akreditacijo oziroma jo podaljša ter to dejstvo vpiše v register akreditirane opreme in storitev .
  • Zadnji korak je vpis v register akreditirane opreme in storitev.
  • Za akreditacijo so trije pomembni pogoji, in sicer že akreditirana strojna ali programska oprema , ustrezno usposobljeno osebje v javnem sektorju in pri ponudnikih e-hrambe gradiva ter potrjena notranja pravila, kar stori republiški arhiv.
  • Podjetje Trimo zagotavlja za proizvode, ki jih daje na slovenski trg, certifikate izdelane na osnovi preverjanja na akreditiranih slovenskih inštitutih .
  • V vsaki državi proizvajalki FFS, tako tudi v EU, sleherno novo učinkovino vsestransko raziščejo državno akreditirani biološko-kemijski inštituti .
  • V Sloveniji sta za meritve radioaktivnosti v živilih pooblaščena in akreditirana Inštitut Jožefa Štefana in Zavod za varstvo pri delu.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Ker pa ima omenjena institucija mednarodno akreditirane študijske programe, najbrž ni treba dvomiti o ustreznosti njihovih kadrov.
  • Zelo enostavno: omejuje vpis na edini mednarodno akreditirani družboslovni instituciji in s tem zavaja javnost o sproščanju vpisnih mest na tehničnih področjih, kar pa je analiza vpisa negirala.
  • Sodoben, mednarodno akreditiran študijski program, prilagojen potrebam gospodarstva in negospodarstva.
  • Ravno tako mora biti ustrezno akreditiran študijski program«.
  • Če velja zaupati slovenskim proizvajalcem in seveda Inštitutu, ki je ustrezno akreditiran in priznan državni organ, potem je doma pridelana ekološka hrana kakovostna.
  • V večini primerov so te organizacije ustrezno akreditirane, nekatere pa ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki jih določa nacionalna zakonodaja.
  • Več zgledov ...
  • Oddelek je zdaj tudi uradno akreditiran za analizo kakovosti živil, analizo pesticidov in drugih onesnaževalcev pitne vode ter konzervansov v kozmetiki.
  • Bilo je dovolj, da jim je prirasel k srcu in bil uradno akreditiran na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988.
  • Toda le, če so ti oddani na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki je uradno akreditirana za izplačila vseh kmetijskih subvencij in drugih pomoči v kmetijstvu.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Papež Janez Pavel II. je v ponedeljek na srečanju z diplomati iz 175 držav, ki so akreditirani v Vatikanu , ostro obsodil zdajšnje ameriško rožljanje z orožjem v Zalivu.
  • Vatikan je tedaj veleposlanikom EU, akreditiranim v Vatikanu , izročil diplomatsko noto, v kateri jih je obveščal o njihovih ciljih pri oblikovanju tega dokumenta.
  • Vrsta evropskih politikov se oglaša po tem, ko je papež Wojtila na sprejemu diplomatov, akreditiranih v Vatikanu , obžaloval, da osnutek evropske ustave ne predvideva religij.
  • V obsežnem intervjuju za reški Novi list je izjavil, da je vedenje nekaterih veleposlanikov, akreditiranih v Zagrebu , smešno in tragično.
  • Danes pa se tuji diplomati, akreditirani v Zagrebu , v tujem časopisju pritožujejo, da zaradi v nerazumljivem hrvaškem novoreku zapisanih vabil ne vedo niti tega, kdaj in kam jih pravzaprav vabijo.
  • Zato ni nič nenavadnega, da so njihovi gosti nemalokrat tudi znane slovenske in hrvaške politične in kulturne osebnosti, pa tudi diplomati, akreditirani v Zagrebu .
  • Več zgledov ...
  • Predlog je bil, da se za naloge vojaških opazovalcev uporabi vojaške atašeje, akreditirane v Beogradu .
  • To vrsto opazovalcev pa lahko v veliki meri zapolnijo tudi z diplomati, ki so akreditirani v Beogradu .
  • Holbrooke se je nato sestal z veleposlaniki držav skupine za stike, akreditiranimi v Beogradu , vendar o tem niso objavili nikakršnega sporočila.
  • Tudi nadškof Marijan Oleš je bil hkrati akreditiran v Makedoniji .
  • Skopski tisk, naklonjen opoziciji, je objavil, da imajo v političnih dogajanjih prejšnjega tedna osrednjo vlogo nekateri tuji veleposlaniki, akreditirani v Makedoniji .
  • Veleposlaniki iz držav članic Nata, ki so akreditirani v Makedoniji , so se včeraj v Skopju srečali z makedonskim predsednikom Borisom Trajkovskim, da bi se seznanili s potekom pogovorov med makedonskimi in albanskimi strankami o reformah države.
  • Da je to premalo za pravi operativni okvir delovanja agencije za kmetijske trge, ki bi bila lahko akreditirana v Bruslju , odgovornim na kmetijskem ministrstvu očitno še ni povsem jasno.
  • Enega zadnjih Dnevnikov nacionalne televizije so začeli s predvajanjem izjav tujih novinarjev, akreditiranih v Bruslju , ki so po nekajdnevnem obisku strnili kratke misli in občutke o Sloveniji.
  • Del tega denarja (približno 1,2 milijarde tolarjev na leto) bi lahko slovensko kmetijstvo in podeželje črpala že lani, če bi bila agencija akreditirana v Bruslju .
  • Pomoč iščejo tudi podjetja iz drugih tujih držav, ki so akreditirane v Berlinu .
  • Izogibali smo se dopisnikom, ki so bili akreditirani v Vzhodnem Berlinu , saj smo dobro vedeli, da jih budno nadzoruje nemška protiobveščevalna služba, in smo se osredotočili zlasti na samostojne raziskovalne novinarje.
  • Poleg rednih uradnih stikov z nemškimi vojaškimi, političnimi in diplomatskimi predstavniki je vzdrževal neformalne stike z vojaškimi atašeji, akreditiranimi v Berlinu , prav tako pa tudi z mnogimi člani nemške visoke družbe.
  • Zvezna varnostna služba je namreč v dneh tragedije dosledno prisluškovala vsem telefonskim pogovorom v bližini gledališča na Dubrovki, kamor so v tistih dneh prihajali najvišji politiki in tudi veleposlaniki skoraj vseh držav, akreditiranih v Moskvi .
  • Tuji dopisniki, akreditirani v Moskvi , se pritožujejo, da se v Putinovi Rusiji ni nič zgodilo.
  • Ruski državni vrh se je soočil z nepričakovano in neprijetno demaršo, ko je šest veleposlanikov, akreditiranih v Moskvi , v soboto od ruskega zunanjega ministra Igorja Ivanova ultimativno zahtevalo, da je treba tujcem v ruski prestolnici zagotoviti veliko boljšo zaščito od sedanje.
  • Izjema so le imetniki diplomatskih osebnih izkaznic Republike Srbije in imetniki diplomatskih potnih listov, ki so akreditirani v Republiki Srbiji.
  • Danes se je začelo jesensko srečanje tujih vojaških atašejev, akreditiranih v Republiki Sloveniji.
  • Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, lahko izvajajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje v tujini na podlagi pogodbe z ustreznim visokošolskim zavodom v tujini in podeljujejo slovensko javno listino.
  • Tudi nunciji, ki so bili akreditirani v Sloveniji , so praviloma službovali na več koncih.
  • V okviru sejma je že za prvi dan v petek napovedano srečanje tujih veleposlanikov in gospodarskih svetnikov, ki so akreditirani v Sloveniji .
  • Na Dolenjskem pričakujejo tudi prek sto vojaških opazovalcev, prav tako pa bodo vabljeni veleposlaniki in vojaški atašeji vseh 18 sodelujočih držav, ki so akreditirani v Sloveniji .
  • OKV Govorice o ukinitvi komisije za boj proti korupciji so vzbudile pozornost med diplomati, akreditiranimi v Ljubljani .
  • Po papeževem obisku Maribora se bo 40 tujih ambasadorjev, ki so akreditirani v Ljubljani in na Dunaju, za krajši čas ustavilo v Ptuju.
  • Novica o načrtovanem prihodu rubežnikov se je razširila med tujimi poslovneži, živečimi v Sloveniji, in diplomati, ki so akreditirani v Ljubljani .
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Zunanji minister Tonino Picula je veleposlanike, akreditirane na Hrvaškem , seznanil z dejavnostjo vlade v zvezi s primerom Bobetko.
  • ZAGREB Namestnik hrvaškega zunanjega ministra Ivan Šimonović je kakšnim petdesetim veleposlanikom, akreditiranim na Hrvaškem , včeraj razložil hrvaška stališča o razglasitvi gospodarskega pasu na Jadranu.
  • Kot je pred časom pisalo hrvaško časopisje, Mesićevo nadaljevanje brionske tradicije ni jasno; da ga zasebno to poletje ne bo na otočje, je menda dejal sredi junija, ko se je na Vangi udeležil piknika z diplomati, akreditiranimi na Hrvaškem .
 • PRIDEVNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Vsi preskusni laboratoriji so pooblaščeni in akreditirani po določenih standardih .
  • Kontrolne organizacije, ki opravljajo kontrolo in certifikacijo v Sloveniji, so akreditirane po standardu SIST EN 45011.
  • Preizkušanja mikrobiološke ustreznosti vzorcev so izvedli v laboratoriju, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • ZAG se s certificiranjem po veljavni tehnični zakonodaji ukvarja že od ustanovitve sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja in je prvi certifikacijski organ pri nas, ki je akreditiran za certificiranje gradbenih izdelkov.
  • Pri nas je dobro polovico vseh certifikatov kakovosti ISO 9001 in 9002 (to je 106 certifikatov) podelila Bureau Veritas Quality International (BVQI) v Ljubljani, ki je kot del mednarodne mreže Bureau Veritas s sedežem v Parizu akreditirana za certificiranje poslovnih sistemov pri nas.
  • Slovenska podjetja se v zadnjem času namreč okrepljeno zanimajo za pridobitev certifikata ISO 9001 in 9002, saj se bodo, kot so dejali v Bureau Veritas Quality International Slovenija (ta ustanova, ki je kot del mednarodne mreže Bureau Veritas akreditirana za certificiranje poslovnih sistemov, je pri nas doslej podelila dobro polovico vseh certifikatov kakovosti ISO 9001 in 9002), morala za ta korak odločiti tudi podjetja, ki se uvedbe standardov še niso lotila.
  • Malce ironije je morda v tem, da smo odgovor na naše vprašanje iskali v Petrolovem naftnem laboratoriju, ki je edini akreditiran za izvajanje preskušanja goriv pri nas.
  • Doslej je bila akreditirana za izvajanje štirih vrst ukrepov, od 1. maja pa mora imeti akreditacijo za 90 ukrepov.
  • Analizo vzorcev so opravili v laboratoriju, ki je akreditiran za izvajanje mednarodno veljavne analize glede vsebnosti akrilamida.
 • akreditiran in  [verificiran, pooblaščen, usposobljen
  • Razkrili smo, da na Fakulteti za management Koper (FM) študira skupina zaposlenih na MORS v spremenjenem študijskem programu, ki ni bil ustrezno akreditiran in verificiran .
  • V pogovoru za Objektiv nam je državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo večkrat poudaril, da so merila za prehode ustrezno akreditirana in verificirana , zato ni v njih nič spornega.
  • Bodoči majorji se torej že tretji mesec izobražujejo po posebnem, vojaški uniformi prikrojenem specialističnem študijskem programu, ki se bistveno razlikuje od akreditiranega in verificiranega programa.
  • Redne periodične preglede in preskuse opreme pod tlakom v obratovanju izvajajo pooblaščeni in akreditirani kontrolni organi.
  • Vsi preskusni laboratoriji so pooblaščeni in akreditirani po določenih standardih.
  • V Sloveniji sta za meritve radioaktivnosti v živilih pooblaščena in akreditirana Inštitut Jožefa Štefana in Zavod za varstvo pri delu.
  • Več zgledov ...
  • Ampak glede na to, da so v skladu z zakoni in podzakonskimi akti tudi manjše porodnišnice usposobljene in akreditirane za to usposabljanje, se del izobraževanja odvija tudi v teh porodnišnicah.
  • Drugi pogoj pa je vzpostavitev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo odgovorna za implementacijo programa SAPARD, za kar mora biti primerno usposobljena in akreditirana.
  • Če bo izpolnila vse pogoje (med drugim mora ustanoviti agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki mora biti ustrezno usposobljena in akreditirana, da bo lahko skrbela za uresničevanje tega programa), bo sredstva lahko začela črpati septembra letos.
 • biti akreditiran v skladu s čim
  • Vsebina celotnega pribora za jemanje vzorca krvi in urina za doping kontrolo je sestavljena v registriranem laboratoriju (ki je akreditiran v skladu s splošnimi zahtevami za usposobljenost laboratorijev za testiranje in umerjanje).
  • Ministrstvo za visoko šolstvo je v svojih zavrnilnih odločbah med drugim navedlo, da institucija RCDS ni akreditirana v skladu s predpisi izdajateljice listine in ne spada v visokošolski sistem Združenega kraljestva.
  • Tuja diplomatska predstavništva s sedežem v Republiki Sloveniji lahko odprejo enote, ki so ločene od sedeža predstavništva, za opravljanje dejavnosti na konzularnem, gospodarskem, informativnem, izobraževalnem in kulturnem področju, če njihovo delo vodijo osebe, ki so akreditirane v skladu s prvim odstavkom 60. člena tega zakona.
 • akreditiran pri  [Slovenski akreditaciji, Svetem sedežu / akreditiran pri/na  [Svetu RS za visoko šolstvo
  • Za občasni monitoring ali trajne meritve mora pooblaščeni izvajalec meritev imeti metode merjenja akreditirane pri Slovenski akreditaciji .
  • Preskusne metode za preskušanje pa imamo akreditirane pri Slovenski akreditaciji .
  • To pomeni, da naša podjetja, akreditirana pri Slovenski akreditaciji , lahko delujejo samo v Sloveniji.
  • Če mi pa poveste ime in priimek veleposlanice, ki je akreditirana pri svetem sedežu , vam bom zelo hvaležen.
  • Srečanja s svetim očetom se je udeležilo štirideset predstavnikov muslimanskega sveta, od tega je bilo 22 veleposlanikov muslimanskih držav, ki so akreditirani pri Svetem sedežu .
  • Danes bo sprejel veleposlanike držav, ki so akreditirani pri Svetem sedežu .
  • Več zgledov ...
  • To so študijski programi, ki so bili akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo do 11. 6. 2004.
  • Treba se je zavedati, da je treba potem speljati še preostale postopke, saj morajo biti programi akreditirani na svetu RS za visoko šolstvo in vpisani v evidenco,« je dejala ministrica.
  • Programi so akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo.
 • akreditiran s strani  [države, združenja
  • Ali sta Visoka šola za poslovno izobraževanje in visokošolski študij mednarodno poslovanje akreditirana s strani države?
  • Kot poudarja, so bili vsi novi nadzorniki razen enega že pred imenovanjem akreditirani s strani Kasa.
  • Prav tako je bila univerza akreditirana s strani mednarodnega združenja univerze EUA.
Na vrh