WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
absoluten pridevnik
1 splošno veljaven; brezpogojen; nesporen
v filozofiji
absolutne VREDNOTE, TEORIJE ali MERILA so neodvisne od posameznih nazorov, zato so veljavne v vseh pogojih in vanje ni mogoče dvomiti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obča izkušnja, da absolutnih resnic ni, velja tudi v izobraževanju.
  • Pri razlagi zgodovine se moramo zavedati, da naše vrednote niso absolutne.
  • Prav prevzgojo štejejo zagovorniki absolutnih teorij tako rekoč za smrtni greh, utilitaristi pa za nujno sestavino kazni.
  • Noben koncept nima absolutne vrednosti.
  • Ni absolutne pravice pri ločevanju boljšega, kajti ni objektivnih meril za vrednotenje različnega.
  • Pri razlagi zgodovine se moramo zavedati, da naše vrednote niso absolutne.
  • Več zgledov ...
  • Sama se odreka Bogu, ki je bitje absolutne svobode in ga nobena Cerkev ne more zaustaviti v njegovi ljubezni do drugega.
  • Balzac, ki ni priznaval nobenih absolutnih vrednosti, je kot statik relativnosti opazoval tudi zunanje, moralne, politične vrednote, predvsem pa splošno veljavno vrednoto, ki se v naših dneh bliža skoraj absolutnosti: denar.
  • In če bi se bojevali z zavestjo, da ne branimo ogrožene identitete, temveč stvari, ki jim ni usojena večnost in ki nimajo absolutne vrednosti in pomena za naše bitje, predvsem še za našo presežnost, bi tudi ti boji dobili človeško mero in bi bili brez tiste grozovitosti in brezmejnosti, ki sta značilni za spopade med posamezniki in družbenimi skupinami in državami, kakor smo jim priča v tem stoletju.
  • Takšna opozorila so pri filozofih pogosta, toda laika ne smejo zavesti v predsodek, da je njihov namen zgolj v nastavljanju zank absolutnega relativizma, ko se pred njim pojavljajo nove in nove, vselej drugačne argumentacije.
  • Da bi se uprl poti mišljenja, ki svet razlaga kot celoto, da bi prekinil teror teorije, ki si prizadeva za absolutno utemeljitev, daje Lyotard odkrito prednost mnoštvu pred enim, odkrito celo pravi; "Krieg dem Ganzen, ... aktivieren wir die Differenzen" J. F. Lyotard, Beantwortung der Frage: Was ist Postmoderne?, str. 1136.
  • Če bi bila etika le uporabni element za urejanje družbenega življenja, kako bi potem lahko upravičili absolutne etične imperative, če pa bi lahko brez njih živeli precej bolj udobno?
  • Naj sledimo pravnim pozitivistom, denimo Hansu Kelsnu, avtorju čiste teorije prava, ki je menil, da absolutne morale in s tem absolutne pravičnosti, znanstveno ni mogoče opredeliti?
  • Kdor postavlja absolutna duhovna, moralna in drugačna merila, bližnjika ubija.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Uspešnost posameznega načina spoprijemanja z obremenjujočo situacijo ni absolutna, temveč povezana s situacijskim kontekstom.
  • Oblast Partije je bila absolutna, saj ni bilo mehanizmov, s katerimi bi jo ljudska volja lahko spravila z oblasti.
Na vrh
 
2 popoln; dokončen
za izražanje poudarka
če je neko STANJE absolutno, se uveljavlja in upošteva v največji možni meri
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Treba je tudi vedeti, da absolutne varnosti ni nikjer in da morajo ljudje prevzeti določen del odgovornosti za lastno ravnanje.
  • To je počel, ker je upal, da si bo tako zagotovil absolutno zvestobo ljubice.
  • Dramatika je - tako kot gledališče - prostor absolutne svobode in hkrati prostor krute discipline.
  • Tako se je lastnikom parcel v Podutiku vrnilo stanje iz leta 1980. Svoje parcele so spet dobili nazaj v absolutno last.
  • Najbolj sijočih oči je bil absolutni zmagovalec občinstva Petar Grašo.
  • Sicer pa je po obiskovalcih oziroma prodanih smučarskih vozovnicah absolutni rekorder Mariborsko Pohorje
  • Več zgledov ...
  • Največji njeni porabniki so prebivalci skandinavskih držav, Finci pa so pri pitju kave absolutni rekorderji.
  • Ko jo bodo, bo loterija morala izplačati prek 1000 milijard lir, kar bo absolutni rekord ne samo v Evropi, temveč najbrž kar na svetu.
  • Film je na festival prišel s srebrnim leopardom iz Locarna in postal absolutni zmagovalec festivala.
  • In postal je absoluten mit - večji, kot je bil kdajkoli.
  • In zato imajo slovenski umetniki absolutno svobodo izražanja.
  • Očitno se izteka obdobje skorajda absolutne svobode, ki jo je uživala večina slovenskih novinarjev dobrih deset let
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Druge operaterje je medijski inšpektor opozoril, da je prepoved predvajanja pornografskih prizorov absolutna, ne glede na čas predvajanja, in da medijski zakon ne predvideva nobene izjeme.
  • Živimo v času in prostoru, v katerem je možnost izbire skoraj absolutna.
  • Toda sčasoma boste uvideli, da ti občutki ne pomenijo nič dokončnega, da niso absolutni ali namenjeni temu, da vas odtujijo od sveta.
  • Ta t. i. nova etika (paradoksna etika trenutka) se kaže kot svoboda, kot svobodno sprejemanje drugačnosti in strpno sobivanje različnih bivanjskih izkušenj in odločitev, ki so absolutne in nepovratne.
  • Zato naša ocena ni absolutna in ne velja za vse leto, je pa lahko pokazatelj, kje je kdo in po kateri poti mora naprej, da bomo pivci imeli na voljo vsakokrat boljši izdelek.
  • Ti filmi so imeli več sporočil, kot jih dnevno prenese vaš lokalni poštar, toda tri so bila neutešljivo večna: prvič, življenje je hazard, drugič, Bog ni kopilot, in tretjič, noben sistem - varnostni, korporativni, kapitalistični, državni, znanstveni ipd. - ni absoluten.
  • Več zgledov ...
  • Ker lahko tudi beton razpoka in ker nobena koalicija ni zgrajena iz materialov, varnih pred potresi, koalicijska vez SDS Nsi ni absolutna.
 • imeti absolutno prednost /   [dati, dajati čemu absolutno prednost
  • Tehtati je treba med interesom preiskave in zdravjem ljudi in tukaj ima zdravje ljudi absolutno prednost.
  • Morali smo tudi vztrajati, da ima program absolutno prednost pred vsem drugim, kar bi se še lahko pojavilo.
  • Najpomembnejša je sprememba, ki na Švedskem velja od 1. maja letos in ki določa, da imajo pešci absolutno prednost na prehodu za pešce.
  • Vsepovsod so bile kolesarske steze, v prometu pa so imeli kolesarji absolutno prednost pred avtomobili.
  • Pri nekom, ki ima odprti zlom noge in istočasno počeno vranico, ima absolutno prednost to, da poskrbiš za vranico, ker je to nujno za preživetje.
 • postavljati absolutne  [omejitve, pogoje
  • Ne postavljamo absolutnih omejitev, ampak se o vsem dogovarjamo z mladimi in jih usmerjamo.
  • Po Peterletu SKD ni postavljala absolutnih pogojev SLS.
Na vrh
 
2.1 v športu
če športnik tekmuje v absolutni KONKURENCI ali KATEGORIJI, sodeluje v skupini vrhunskih športnikov najvišjih zahtevnostnih razredov, dobra uvrstitev v njej pa predstavlja izjemen športni dosežek
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pred dvema letoma je kot prva ženska skočila s kanalskega mostu in takrat v absolutni konkurenci dosegla odlično četrto mesto.
  • Za miting na Dunaju je selektor na seznam uvrstil kar 14 plavalcev in 9 plavalk v absolutni konkurenci ter 10 mladink in 7 mladink.
  • Zbral je kar 196 točk in se tako v kategoriji absolutnih zmagovalcev uvrstil na skupno tretje mesto.
  • V soboto je padel še en absolutni državni rekord in sicer v štafeti 4x200 metrov prosto.
  • Merkur je pridobil samozavest, zato je sedaj absolutni favorit tudi za naslov državnega prvaka.
  • Po odmoru je Hribar nekoliko poživil igro in Domžalčani so imeli absolutno prevlado na igrišču.
  • Več zgledov ...
  • Na 100 prosto med mladinci so dosegli trojno zmago, zmagal pa je tudi Jaka Marušič na 100 prsno v absolutni kategoriji.
  • S svetovnega prvenstva v Moskvi je odšla kot zmagovalka v svoji kategoriji in tudi kot absolutna zmagovalka.
  • Leta 2000 je z osvojenim tretjim mestom v absolutni razvrstitvi Furlan postal najuspešnejši slovenski tekmovalec.
  • Luka je koncu požel največji aplavz in v otroški kategoriji postal absolutni zmagovalec.
  • Leta 1999 je na tekmovanju v Italiji postal absolutni svetovni prvak.
 • absolutna in mladinska  [kategorija, konkurenca
  • Na 200 metrov mešano je Nika Pribošič zmagala v mladinski in absolutni kategoriji, v slednji je bila Barbara Bizjak tretja.
  • Pri dekletih je v absolutni in mladinski konkurenci zmagala Nastja Gradišar, ki je pred dnevi uspešno nastopila tudi na Veliki nagradi Padove in dvakrat osvojila 3. mesto med mladinkami.
 • veljati za absolutnega favorita
  • Gabriela Szabo je na 5000 m veljala za absolutno favoritko in tudi zanesljivo osvojila zlato kolajno.
  • Potenciala imajo dovolj, čeprav Kiel velja za absolutnega favorita.
 • postaviti absolutni  [državni, slovenski rekord
  • Mlada plavalka Anja Čarman je na Špelinem memorialu v Kranju na 800 prosto postavila absolutni državni rekord.
  • Moška štafeta Ilirije je s časom 7:25,22 postavila absolutni slovenski rekord na 4x200 prosto.
Na vrh
3 o obliki vladanja
absolutna OBLAST ali POLITIČNI SISTEM predvideva neomejena pooblastila vladarja, ne glede na voljo ljudstva ali drugih političnih skupin
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Največ kritik na račun vladajočega režima absolutne monarhije je bilo slišati zaradi tega, ker ženske ne smejo ne kandidirati ne voliti.
  • Nastalo je Prepovedano mesto kot simbol absolutne oblasti in kozmične cesarjeve vloge.
Na vrh
 
4 o količini
fizika
matematika
absolutna KOLIČINA ali VREDNOST je določena sama na sebi in ne v odnosu do druge primerljive vrednosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zato so predlagali, da bi namesto linearnega dviga izhodiščnih plač uporabili eskalacijo v absolutnem znesku.
  • Pri tečaju obveznice poudarjam, da obveznice kotirajo v odstotku od nominalne vrednosti glavnice in ne v absolutnem znesku.
  • Mesečni prispevek se lahko določi v % od plače ali v absolutnem znesku, možna pa so tudi občasna enkratna vplačila.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zneski teh (dodatnih) zavarovanj so absolutni : štiri tisočake za pokojninsko in 420 tolarjev za obvezno zdravstveno zavarovanje na mesec.
 • absoluten in  [relativen
  • V Excelu smo se že navadili uporabljati tudi absolutne in relativne sklice na celice.
  • Dijaki spoznajo razliko med absolutno in relativno maso osnovnih delcev snovi.
 • absolutni  [znesek znaša  [x odstotkov / absolutna  [masa, nosilnost znaša  [x [g
  • Splošna olajšava naj bi se z 11 povečala na 17 odstotkov, kar naj bi na današnji dan v absolutnem znesku znašalo 591.900 tolarjev.
  • Absolutna masa znaša okoli 43 g. Optimalni rok setve je med 1. in 20. oktobrom.
  • Absolutna nosilnost vlaken znaša 21,70 g, razteznost pa 35,50 %.
Na vrh
 
absolutna pravica
pravo
 • V ustavi in zakonih je pač urejeno tako, da imajo narodne manjšine absolutne pravice.
 • Prav tako avtor ne ločuje med predmetom lastninske in avtorske pravice, slednjih ne ločuje od sorodnih pravic na oddaji in le - teh ne od televizijske pravice na športni prireditvi, o teritorialni vezanosti absolutnih pravic intelektualne lastnine in o izključenosti njihovih prenosov pa tudi nikoli ni slišal.
absolutni rekord
šport
 • Po ponovljenem startu nato nisem vozil na čas, čeprav sem z Denom MS lastnik absolutnega rekorda proge 1:14,0.
 • V vrhunski formi je tudi Peter Mankoč, ki je na 50 delfin s časom 24,96 nov absolutni slovenski rekord zgrešil za osem stotink.
absolutna konkurenca
šport
 • Pri ženskah pa je v absolutni konkurenci tretje mesto osvojila Belokranjka Marija Žugelj.
 • Regato je končal na odličnem tretjem mestu v absolutni konkurenci ter hkrati zmagal v kategoriji do 12 let.
 • Nekaj dni prej je zmagal v absolutni konkurenci slovenskega pokala na Jezerskem.
absolutna kategorija
šport
 • Upam, da bom vsaj v absolutni kategoriji osvojil kolajno," je dejal Stanovnik.
 • Barbara Bizjak je zmagala v absolutni kategoriji na 100 metrov hrbtno.
absolutna ničla
fizika
temperatura pri minus 273 stopinj Celzija, 0 stopinj Kelvina ali minus 495 stopinj Fahrenheida, ko so vsi atomi in molekule v najnižjem možnem energijskem stanju in imajo najnižjo možno kinetično energijo.
 • Delo je omogočilo raziskavo temperatur blizu absolutne ničle.
 • Leta 1911 je Nizozemec Heike Kamerling Ones prvi odkril, da nekatere kovine, kot je npr. živo srebro, postanejo superprevodne pri temperaturah blizu absolutne ničle 0 K oziroma pri -273 stopinj C.
 • Naprava zapira atome plina pri temperaturi blizu absolutne ničle (--273 ° C) v steklenico, ki jo naredi en sam laserski žarek.
 • Na absolutni skali pa temperaturo merimo od nedosegljive absolutne ničle navzgor.
 • Potem so koktajl ohladili na minus 260 stopinj Celzija, le nekaj stopinj nad absolutno ničlo.
absolutna vrednost
fizika
absolutna vrednost števila predstavlja njegovo oddaljenost od številskega izhodišča (točke 0) na številski premici oziroma v ravnini
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ustroj termodinamike leži na dveh pomembnih načelih imenovanih prvi in drugi zakon termodinamike Poznamo še ničti zakon termodinamike, ki določa pogoje termičnega ravnotežja in s pomočjo tega ravnotežja empirično temperaturo, in tretji zakon termodinamike, ki omogoča izračunavanje absolutne vrednosti entropije izbrane substance.
  • Kvadrat absolutne vrednosti valovne funkcije za nek delec pove verjetnost, da naletimo na ta delec na danem mestu.
absolutna masa
fizika
 • Drugo dognojevanje lahko prispeva k večji absolutni masi zrnja, vpliva pa tudi na vsebnost beljakovin v zrnju.
 • Dijaki spoznajo razliko med absolutno in relativno maso osnovnih delcev snovi.
biti na absolutni ničli
 
če rečemo, da je neko stanje, prizadevanja ali počutje na absolutni ničli, menimo, da se ne razvija in ne izboljšuje oziroma, da se v zvezi z njim nič ne dogaja
 • Pred predsedniškimi volitvami je bilo zanimanje za politiko v Franciji na psu, na absolutni ničli.
pasti na absolutno ničlo
 
če ugled ali človekovo počutje pade na absolutno ničlo, je v tako slabem stanju, da bi se težko še poslabšalo
 • Bolj skrbi dejstvo, da ugled javnih služb zelo hitro drsi proti absolutni ničli.
 • Najprej me je zasul s svojimi preglavicami, potem pa pustil vnemar, zato je moje razpoloženje padlo na absolutno ničlo.