SLOLEKS: Slovene morphological lexicon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
devetletka samostalnik, občno ime, ženski spol; 000 pojavitev