SLOLEKS: Slovene morphological lexicon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
prevozen pridevnik, splošni; 000 pojavitev
  • moški
  • ženski
  • srednji


POVEZANE OBLIKE:
prevoznost samostalnik